Czy chcemy więcej autobusów elektrycznych?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urząd miasta postanowił zorganizować konsultacje społeczne dotyczące zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Ich wynik pomoże w odpowiedzi na pytanie, czy ze względów finansowych, społecznych i środowiskowych zasadnym będzie zakup kolejnych autobusów elektrycznych do obsługi krakowskiej komunikacji miejskiej.

Konsultacje rozpoczynają się już dzisiaj (3 grudnia) i potrwają do 24 grudnia. Mieszkańcy oraz instytucje będą mogły wypowiedzieć się na temat projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej”. Z dokumentem można się zapoznać poprzez kliknięcie w jego tytuł

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego na adres dialoguj@um.krakow.pl lub osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10 lub na os. Zgody 2, gdzie mieście się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych zaplanowano dyżur konsultacyjny w środę, 19 grudnia, w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu na ul. Brackiej 10, oraz spotkanie z mieszkańcami w czwartek, 20 grudnia, w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu na ul. Brackiej 10.

34 mln kilometrów

W ubiegłym roku autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz firmy Mobilis pokonały prawie 34 miliony kilometrów – nie tylko na terenie Krakowa, ale także 17 gmin ościennych – i przewiozły 402 miliony pasażerów. W tej chwili 26 spośród 576 pojazdów to autobusy elektryczne.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców mają obowiązek sukcesywnego wzrostu udziału pojazdów elektrycznych we flocie autobusowej do 30% w 2028 roku, w oparciu o analizę kosztów i korzyści takiej inwestycji.

comments powered by Disqus