Czyste powietrze na Święta

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

5 i 6 grudnia w dziewięciu polskich miastach, również w Krakowie, odbędzie się akcja rozdawania certyfikowanego czystego powietrza. Polski Alarm Smogowy wraz ze świętym Mikołajem będzie rozdawał słoiczki z czystym powietrzem.

Polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej, dlatego też Lokalne Alarmy Smogowe uważają, że problem zanieczyszczenie powietrza wymaga natychmiastowego rozwiązania. Spośród najbardziej 10 zanieczyszczonych miast w UE, aż sześć znajduje się w Polsce. Poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzo(a)pirenem wielokrotnie przekracza dopuszczalne poziomy.

Czas na przyjęcie uchwały

Krakowski Alarm Smogowy postuluje, aby Sejmik Województwa jak najszybciej rozpoczął prace nad uchwałą antysmogową dla całego regionu, która umożliwiłaby eliminację najbardziej trujących pieców z całego województwa. Jednak jak wskazują dane Urzędu Marszałkowskiego, pomimo dostępnych dotacji, w większości gmin, wymiana ta nie przebiega sprawnie. Właśnie dlatego, oprócz dotacji, muszą zostać wprowadzone regulacje obejmujące region.

Krakowski Alarm Smogowy liczy również na szybkie przyjęcie uchwały antysmogowej dla Krakowa, wprowadzającej całkowity zakaz stosowania paliw stałych w mieście. Pod apelem popierającym wstępną wersję uchwały zaproponowaną przez Zarząd Województwa podpisało się już ponad 3000 mieszkańców i mieszkanek Krakowa - podpisy zbierane są w ramach konsultacji społecznych uchwały.

 

comments powered by Disqus