Dawne torowisko odkryte na Rynku Podgórskim

Stare tory na rynku Podgórskim fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W trakcie przebudowy Rynku Podgórskiego odsłonięte zostały fragmenty historycznych torów tramwajowych. To pozostałości dawnej pętli, która istniała tam do lat 40. XX wieku. Stare szyny i przedwojenny bruk zostaną wkomponowane w nową płytę rynku, ale nie w tym miejscu, w którym się obecnie znajdują.

Spodziewali się znaleziska

Pętla tramwajowa przed kościołem pw. św. Józefa funkcjonowała do 1936 roku, a utrzymywana była jeszcze przez kilka kolejnych lat. Swoją trasę kończyły tam tramwaje linii 3, a czasowo również linii 6. Potem torowisko zostało zdemontowane, ale – jak pokazują kolejne remonty w tym rejonie – spore fragmenty się zachowały. Podczas trwającej przebudowy Rynku Podgórskiego odsłonięto trzy odcinki torów w różnych częściach placu. Na tym etapie prac nie wiadomo jeszcze, jaka część dawnej pętli przetrwała pod dotychczasową nawierzchnią.

– Kiedy przygotowywaliśmy się do inwestycji, podejrzewaliśmy, że możemy odnaleźć te tory, ale już na etapie projektu nie zakładaliśmy pozostawienia ich w tym miejscu, gdzie leżą – informuje Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Ostatecznie została podjęta decyzja, że bruk i szyny zostaną wykopane i wkomponowane w nową płytę placu.

Znajdzie się nowe miejsce

Co do ich dokładnego umiejscowienia nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Najprawdopodobniej bruk znajdzie się w okolicach planowanej fontanny, a szyny, przynajmniej we fragmencie, zostaną umieszczone na obrzeżach rynku. – Dla torów zostanie znaleziony fragment przestrzeni, być może na zieleńcu, żeby były one świadkiem historii tego miejsca, a jednocześnie nie wpływały na założenie konstrukcyjne i kompozycyjne – mówi Pyclik.

Z takich decyzji zadowolony jest Paweł Kubisztal ze stowarzyszenia Podgorze.pl, które jeszcze przed rozpoczęciem prac wnioskowało o wyeksponowanie torów, gdyby zostały odnalezione. – Skoro nie ma pieniędzy na odtworzenie starych lamp ani studzienki, która kiedyś stała na rynku, bardzo dobrze, że przynajmniej to będzie zrobione – mówi.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus