Deweloper przebuduje fragment ul. Radzikowskiego. Od połowy sierpnia jeden kierunek

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W poniedziałek 10 sierpnia ruszą pierwsze prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie ulic Radzikowskiego i Weissa. Roboty przeprowadzi deweloper, który buduje w pobliżu swoją inwestycję.

Deweloper przebuduje odcinek ul. Radzikowskiego pomiędzy ulicami Lentza i Weissa. Pracami objęta zostanie również tarcza skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Weissa. Jezdnia Radzikowskiego zostanie poszerzona – powstanie lewoskręt, przebudowane zostaną chodniki, zatoka autobusowa, zjazdy oraz przejścia dla pieszych.

Początek w poniedziałek

Pierwsze prace wystartują w poniedziałek 10 sierpnia i będą związane z przebudową sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej.

Większe utrudnienia rozpoczną się tydzień później, 17 sierpnia. Roboty zostaną przeniesione na jezdnię, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Na przebudowywanym fragmencie ul. Radzikowskiego (od Lentza do Weissa) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zamknięty zostanie jeden pas ruchu (jezdnia północna).

Nie będzie można skręcić w prawo w ul. Weissa oraz w ul. Lentza. Wyloty tych ulic w stronę Radzikowskiego zostaną zamknięte. Dla pojazdów zostaną wyznaczone objazdy, ulicami: Czerwieńskiego, Jaremy, Weissa, Różyckiego, Makowskiego i Stachiewicza (ewentualnie przez Łokietka i Wybickiego) lub przez Weissa do Chełmońskiego i Stachiewicza.

Ruch rowerowy w kierunku ul. Rydla zostanie poprowadzony jezdnią w ruchu ogólnym, a w przeciwną stronę ciągiem pieszo-rowerowym po południowej stronie ul. Radzikowskiego.

Później zmiana

Prace w ramach tego etapu zakończą się w połowie września. W dalszym etapie roboty zostaną przeniesione na jezdnię południową ul. Radzikowskiego. Szczegóły zostaną dopiero podane.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały
comments powered by Disqus