Edukacja klimatyczna po krakowsku

fot. Julia Ślósarczyk

Kraków, podobnie jak inne duże miasta w Polsce mierzy się od kliku lat z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Fale upałów, deszcze nawalne, powodujące powodzie i podtopienia, długie okresy bezopadowe, których skutkiem jest niedobór wody i susza to tylko niektóre z coraz częściej ostatnio występujących zjawisk, mających niekorzystny wpływ na komfort życia i zdrowie mieszkańców.

Stan obecny może ulec znacznej poprawie, kiedy miastu uda się zrealizować ambitny cel osiągniecia neutralności klimatycznej, który jest kluczowym elementem bieżącej strategii. Aby go osiągnąć konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na wielu poziomach i przez wszystkich uczestników życia społecznego: przedsiębiorców, pracowników administracji, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Ich wiedza na temat przyczyn zachodzących zmian, styl życia a także codzienne wybory konsumenckie mają ogromny wpływ nie tylko na najbliższe otoczenie, ale także na stan środowiska naturalnego. Poglądy i postawy w tym obszarze powinna kształtować realizowana konsekwentnie, rzeczowo, w oparciu o zweryfikowaną wiedzę edukacja klimatyczna: powinna obalać istniejące klimatyczne mity i zachęcać do podejmowania działań na rzecz klimatu. Na taką właśnie edukację stawia Kraków: skierowaną do wszystkich grup wiekowych, zróżnicowaną i angażującą. Każdego roku miasto przygotowuje bogatą ofertę wydarzeń edukacyjnych, które koncentrują się wokół tematu zmian klimatu i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Są to duże wydarzenia plenerowe: jak np. obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi czy Wielka Lekcja Ekologii, pokazy filmów realizowane w tym roku w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu (dla uczniów krakowskich szkół średnich) i corocznego festiwalu Green Film Festival, który gromadzi twórców i widzów z całego świata, zainteresowanych tematem ochrony klimatu i środowiska.

Kraków zaprasza też mieszkańców w różnym wieku do udziału w wydarzeniach bardziej kameralnych: prelekcjach, warsztatach i pogadankach, podczas których można w przystępny i zajmujący sposób pogłębić wiedzę np. na temat instalacji z odnawialnych źródeł energii czy aktualnych programów dofinansowania takich inwestycji. Można zdobyć też bardzo konkretne, przydatne umiejętności, nauczyć się: jak gotować w duchu Zero Waste, ograniczając ilość marnowanego jedzenia (Warsztaty Gotuję, nie marnuję czyli kreatywna kuchnia bez resztek), jak wykorzystywać deszczówkę we własnoręcznie zbudowanym ogrodzie deszczowym (Wielka Lekcja Ekologii) czy wreszcie jak właściwie segregować odpady.

W bieżące inicjatywy edukacyjne aktywnie włączają się spółki i jednostki miejskie, które szczególnie bogatą ofertę przygotowały dla najmłodszych. Podczas dużych, miejskich wydarzeń zapraszają ich do udziału w licznych grach, zabawach, konkursach i quizach tematycznych: jak np. Zagraj z Barbakusem, Drugie życie słoika, Woda nas kręci, To się w ścieku nie mieści.

Mieszkańcom, którzy w miejskich wydarzeniach nie mogli wziąć udziału o ważnej potrzebie dbania o klimat przypomniał w ubiegłym roku Zegar Klimatyczny wyświetlany na fasadzie TAURON Areny Kraków. W tym roku był to z kolei Licznik ginących gatunków.

O tym, że Kraków edukację klimatyczną traktuje poważnie i konsekwentnie ją realizuje świadczy także fakt, że to właśnie w naszym mieście od kilku lat prężnie działa Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza a  w strukturach magistratu została utworzona funkcja Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Klimatycznej.

W Krakowie działają dwa zespoły doradcze, aktywnie wspierające i edukujące mieszkańców: Doradcy energetyczni z Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego oraz Doradcy ds. klimatu i środowiska, którzy prowadzą m.in. zajęcia Zmiany klimatu od podstaw w Centrach Edukacji Seniora czy też prelekcje w szkołach podstawowych i średnich Zmiany klimatu w pigułce.

Od ubiegłego roku na miejskiej stronie internetowej działa też zakładka tematyczna Klimat, na której znaleźć można m.in. informacje o programach i inicjatywach, jakie miasto realizuje, materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli a także Ekokalendarz, zawierający spis nadchodzących wydarzeń o tematyce klimatycznej i środowiskowej.

Tegoroczne inicjatywy pro-klimatyczne i pro-środowiskowe są realizowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Kraków w dobrym klimacie.

Wpisują się one znakomicie w rekomendacje wypracowane podczas pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego, który zakończył się w ubiegłym roku. W opinii uczestniczących w pracach panelu mieszkańców  edukacja klimatyczna powinna być jednym z priorytetów na najbliższe lata.

 

comments powered by Disqus