Epidemia koronawirusa. Zalecenia służb sanitarnych [INFORMATOR]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Służby sanitarne publikują zalecenia dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie. W związku z wystąpieniem w ostatnich tygodniach w Chinach, Korei Południowej, we Włoszech i innych krajach objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, służby sanitarne wydały zalecenia.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś, w którymś z rejonów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualna lista krajów, w których zanotowano zachorowania, jest dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.euwww.gis.gov.pl) i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego.

Telefony alarmowe:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05 należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9:

- centrala: 12-644-91-33, 12-644-93-72, 12-644-99-64, 12-684-40-35, 12-684-40-99,

- dyżurne telefony całodobowe +48-600-876-214 lub +48-602-263-605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie:

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12-400-20-00.

- Szpital Specjalistyczny in. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12-622-93-53.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś, w którymś z rejonów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, możesz zakończyć kontrolę. Natomiast jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

comments powered by Disqus