Faktury i wydatki związane z ZIO dostępne dla każdego

fot. lovekrakow.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zdecydował, że Komitet Konkursowy Kraków 2022 nie miał prawa odmówić upublicznienia swoich faktur i wydatków.

Skarga w sprawie odmowy dostępu do faktur wystawianych na Komitet Konkursowy Kraków 2020 została złożona przez Krzysztofa Wychowałka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chciał dowiedzieć się na co wydawane są pieniądze w komitecie. Informacja nie została mu udzielona.

– Podstawowym problemem braku okazania dokumentów przez Komitet Konkursowy Kraków 2020 był fakt, że wnioskujący nie podpisał się pod wnioskiem, nie podał także adresu zamieszkania. Jednak sąd uznał, że nie stanowi to przeszkody w upublicznieniu mu dokumentów – mówi Anna Szkodzińska, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Komitet „winien bezczynności”

– Nieudzielenie takiej informacji jest złamaniem obowiązujących przepisów – przyznaje Filip Szatanik, zastępca dyrektora ds. informacji. Jego słowa potwierdził radca prawny. – Każdy ma prawo dostępu do informacji o publicznych wydatkach, w tym przypadku do wglądu do dokumentów. W sytuacji, jaka zaistaniała, komitet powinien wysłać zainteresowanemu wszystkie informacje o wydatkach lub decyzję odmowną. Jednak takowa mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, gdy fragment umowy naruszałby tajemnicę służbową firmy współpracującej z komitetem – komentuje radca prawny Leszek Bąk.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Komitet Konkursowy Kraków 2020 do udostępnienia dokumentów lub wydania stosownego aktu administracyjnego o informacji publicznej Krzysztofowi Wychowałkowi.

Joanna Bąk