Falstart Miejskiego Zakładu Geotermalnego

Przylasek Rusiecki, zdjęcie przeglądowe fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Przylasku Rusieckim planowane było stworzenie Miejskiego Zakładu Geotermalnego. Wcześniej jednak należało wykonać badania, a te wymagały odwiertu sięgającego dwóch kilometrów. Z przyczyn formalnych to się nie udało.

Dwa lata temu MPEC informował, że z przeprowadzonych badań geologicznych wynikło, że w rejonie Przylasku Rusieckiego występują zasoby płytkiej geotermii. Ich wykorzystanie do celów energetycznych potwierdziły późniejsze badania AGH.

– Wstępnie oszacowano, że temperatura wód podziemnych może wynosić tam około 50 stopni Celsjusza. Taki nośnik energii cieplnej może być punktem wyjściowym do zbudowania instalacji między innymi z zastosowaniem pomp ciepła – informował Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Energia ta miała być wykorzystywana do m.in. ogrzewania czy klimatyzacji obiektów na terenie parku technologicznego „Kraków Nowa Huta Przyszłości” czy Parku Edukacyjnego „Branice". Jednak potrzebne były pieniądze na wykonanie dwukilometrowego odwiertu. – Pozytywne wyniki wiercenia umożliwią budowę wyspowego systemu energetycznego opartego o geotermię – stwierdził Marek Mazurek, członek zarządu MPEC.

Wiekszość środków na ten cel – mowa o 12 mln złotych – miała pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt był zaplanowany na lata 2021-2025. Odwiert miał być robiony w okolicy ul. Tatarakowej.

Prosty błąd?

Ale nic z tego nie wyszło. Jak tłumaczy Magdalena Wasiak z KEGW, rzeczniczka prasowa jednostki miejskiej, która miała realizować projekt wraz z MPEC, odrzucenie wniosku dotyczącego wykonania odwiertu geotermalnego wynikało z niedopełnienia formalności. Konkretnie z „braku prawidłowości wydania decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla przedmiotowego przedsięwzięcia”.

– Decyzja została wydana 7 września 2020 r. z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2025 r. W związku z tym, że prawo geologiczne i górnicze przewiduje, że taka decyzja może mieć maksymalnie pięcioletni okres obowiązywania, jego przekroczenie stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności – informuje rzeczniczka jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

To nie oznacza, że projekt zostaje porzucony. – Będziemy działać dalej, ale jeśli nie uda się tego przedsięwzięcia wykonać z tych środków, spróbujemy z innych – dodaje. Konkretnych dat jednak nie usłyszeliśmy.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus