GDDKiA przygotowuje się do przebudowy węzła A4

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jutro (w środę, 7 lipca) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie rozbudowy węzła Kraków Południe – poinformowała GDDKiA.

W ramach inwestycji przygotowywane są trzy warianty rozwiązań drogowych. Głównym założeniem jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku „zakopianki” od ruchu lokalnego. We wszystkich wariantach przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1” prowadzącą ruch tranzytowy nad poziomem „0” służącym do obsługi ruchu lokalnego (obecna „zakopianka”).

W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę 7 lipca w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka”, znajdującego się przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w Krakowie. W godz. 09:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z projektantami.

Niezbędne materiały informacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.dk7-a4-wezelkrakowpoludnie.pl

comments powered by Disqus