I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie

fot. FOT. KRZYSZTOF KALINOWSKI/LOVEKRAKÓW.PL
Wzrosło stężenie 24-godzinnego pyłu PM10 i związanego z nim pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu - alarmuje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza obowiązywać ma od soboty rano przez całą dobę. Jak zwykle w przypadku takiego zagrożenia wystosowano apel do mieszkańców w podeszłym wieku, dzieci, młodzieży do 25 lat, osób z zaburzeniami układu krwionośnego i oddechowego, chorych na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażonych na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz palącyc papierosy. Wszyscy powyżsi powinni:

- ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni
- unikać wietrzenia pomieszczeń
- unikać dużego wysiłku na powietrzu oraz uprawiania sportu

Poza tym jak zawsze w sytuacjach wzrostu stężenia szkodliwych pyłów apeluje się o zaprzestanie spalania drewna oraz węgla i jeżeli to możliwe używanie ogrzewania gazowego lub elektrycznego. Dodatkowo należy ograniczyć podróżowanie po mieście samochodami, przy jednoczesnym korzystaniu z komunikacji zbiorowej. 

Zachęcamy również do monitorowania jakości powietrza w Krakowie. Dane dotyczące zanieczyszczeń można znaleźć tutaj.
comments powered by Disqus