Jak miasto zyskuje na nowym osiedlu?

Nowe wpływy z podatków, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej kolejnych obszarów, rozwój infrastruktury – budowa nowego osiedla, o ile jest dobrze przygotowana i przemyślana, może przynieść miastu sporo korzyści. W przypadku osiedli budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus zyski te mogą być jeszcze większe.

Zacznijmy od samego przygotowania i budowy nowych budynków. Odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji w ramach Mieszkania Plus PFR Nieruchomości kładzie duży nacisk na rozwój polskich, w tym lokalnych przedsiębiorstw – budowa mieszkań pomoże nie tylko mieszkańcom, którzy nie mogą sami pozwolić sobie na własne lokum, ale też firmom zaangażowanym na etapie projektowania i budowy nowych bloków oraz aranżacji terenu wokół nich. Przykładem mogą być firmy zajmujące się technologią prefabrykacji, doceniane za granicą, dysponujące nowoczesnymi technologiami, mające ogromny potencjał rozwojowy również w kraju.

Każde takie zamówienie wiąże się z jednej strony z wpływami z podatków, z drugiej – z tworzeniem miejsc pracy, a dodatkowo także z przynoszącym długofalowe pozytywne skutki wzmacnianiu marek funkcjonujących na lokalnym rynku.

Nowi podatnicy

Z punktu widzenia gmin, na których budowane są nowe osiedla, wymierną korzyścią jest przede wszystkim wzrost wpływów do budżetów z tytułu podatku od nieruchomości. I dotyczy to nie tylko samych mieszkań, ale też powierzchni wykorzystywanych komercyjnie. A warto zwrócić uwagę, że projekty osiedli w ramach Mieszkania Plus, przewidują nie tylko budowę bloków, ale też budowane na zasadach komercyjnych biurowce – które pozwolą na to, by osiedle było spójną całością, zróżnicowaną pod względem funkcjonalnym. W tym, by tak nie było, pomogą też lokale zaprojektowane na dolnych kondygnacjach bloków – a za tym idą kolejne miejsca pracy i kolejne wpływy z podatków.

Skorzystają też inni

Sama budowa dobrze zaprojektowanego osiedla wiąże się też z rozbudową infrastruktury, z której korzystać będą nie tylko lokatorzy mieszkań powstałych w ramach programu. PFR Nieruchomości podejmuje w tej sprawie współpracę z gminami, na których terenie prowadzi swoje inwestycje. W przypadku Krakowa jednym z takich elementów ma być nowe połączenie drogowe pomiędzy osiedlem Kliny a autostradą A4. Powstanie tam albo zupełnie nowy węzeł, albo układ drogowy łączący osiedle z węzłem Kraków Skawina.

Atuty partnerstwa

Osiedla budowane w ramach programu Mieszkanie Plus niosą ze sobą całą listę dodatkowych korzyści dla gmin, borykających się często z niedoborem mieszkań dla osób słabiej zarabiających. Atuty te wynikają z możliwości budowy mieszkań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W ten sposób samorządy będą w stanie budować tanie mieszkania pod wynajem lub wynajem z dojściem do własności.

W PPP to zewnętrzny, komercyjny podmiot, finansuje, przygotowuje i przeprowadza inwestycję, a w kolejnych latach zajmuje się utrzymaniem obiektów i zarządzaniem nimi. Samorząd dokłada wkład własny (najczęściej nieruchomość), a w kolejnych latach spłaca stopniowo zaciągnięte zobowiązanie.

To daje m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją zostają odsunięte w czasie i podzielone na transze, nie niosą ryzyka przekroczenia przepisów dotyczących zadłużenia gminy, a płatność uzależniona jest od faktycznej dostępności zrealizowanej inwestycji. Program pozwala też na realizację infrastruktury towarzyszącej, takiej jak szkoły czy żłobki.

Równocześnie samorząd nie traci elastyczności – mieszkania mogą funkcjonować w formie najmu instytucjonalnego z lub bez dojścia do własności, a także w formie najmu z zasobu komunalnego. Ze strony rządu może liczyć na finasowanie usług doradztwa prawnego i technicznego przez departament zajmujący się PPP. Skorzystanie z tej formuły nie wyklucza też skorzystania z projektowanej pomocy państwa w postaci dopłat do czynszów.

W efekcie zamierzony skutek, czyli powstanie nowych mieszkań dla osób nie posiadających zdolności kredytowej, można osiągnąć taniej i szybciej.

comments powered by Disqus