Jest ZRID na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

– Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi S7 Warszawa – Kraków od węzła Miechów do węzła Szczepanowice – informuje urząd wojewódzki.

– Jest to ostatni brakujący odcinek drogi ekspresowej S7 na terenie Małopolski po północnej stronie Krakowa. Zadanie, na którego realizację wydałem zezwolenie, jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie obsługiwało ruch tranzytowy między południem a północą Polski – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dopinamy w ten sposób całość. Wszyscy wiemy, jak ważna to inwestycja, nie tylko dla naszego województwa. Z uwagi na szczególne znaczenie decyzji, nadałem jej rygor natychmiastowej wykonalności. Życzę, aby prace rozpoczęły się najszybciej – dodaje Kmita.

W ramach zadania zostaną rozbudowane lub przebudowane inne drogi publiczne krzyżujące się z projektowaną trasą. Wykonane zostaną m.in.: przejazdy drogowe, wiadukty drogowe, przepusty i przejścia dla zwierząt. Wartość robót wynosi  blisko 182 mln złotych.