Jutro jeździmy za darmo komunikacją miejską

Z uwagi na prognozy znacznego przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, w dniu 13 grudnia przejazdy komunikacją miejską w Krakowie będą bezpłatne.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW informuje, iż w ciągu najbliższej doby istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta. 

Z tego powodu, urzędnicy podjęli decyzję o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej na obszarze Krakowa w dniu 13 grudnia.
comments powered by Disqus