Kara dla biskupa. Dochodzenie prowadził abp Jędraszewski

fot. Julia Ślósarczyk

Krakowska kuria poinformowała o karze nałożonej przez Watykan na bpa seniora diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego. Diecezja ta należy do metropolii krakowskiej, dlatego to właśnie abp Marek Jędraszewski prowadził na wstępnym etapie kościelne dochodzenie w tej sprawie.

O zakończeniu etapu diecezjalnego kuria informowała w październiku ubiegłego roku. Chodziło o zgłaszane zaniedbania biskupa Tadeusza Rakoczego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony dwóch duchownych diecezji bielsko-żywieckiej. Sprawa została wówczas przekazana do Stolicy Apostolskiej.

Dziś opublikowano komunikat, który informuje o karze nałożonej przez Watykan:

„W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego [bpa Tadeusza Rakoczego] następujące decyzje:

– zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;
– nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
– zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;
– wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.”

comments powered by Disqus