Konserwator zabytków nie zgadza się na metro w centrum Krakowa

Akceptacji nie zyskała m.in. stacja w rejonie teatru Bagatela fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie nie zgadza się na lokalizację stacji metra w rejonie Starego Miasta.

Negatywną opinię zyskały praktycznie wszystkie elementy w ścisłym centrum miasta. To m.in. przystanek zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Dunajewskiego i Karmelickiej, z wyjściami na Plantach przy ul. Szewskiej, lokalizacje wyjścia ewakuacyjnego przy klasztorze kapucynów, lokalizacja stacji Stare Miasto – z wyjściem w ulicy Szczepańskiej, jak również lokalizacja wentylatorni szlakowej na Plantach.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ma również zastrzeżenia do przebiegu trasy. – Budzi dużą wątpliwość (…) również przebieg trasy podziemnej pod zabytkowymi Plantami oraz w okolicach Barbakanu z uwagi na fakt zbliżenia do dawnych murów miejskich, fosy oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego w tym miejscu” – czytamy w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, skierowanym do ILF Consulting Engineers Polska, będącego wykonawcą opracowania.

Rondo Mogilskie też pod ochroną

Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca również uwagę, że planowana lokalizacja przystanku na rondzie Mogilskim, w rejonie artefaktów bastionu V Lubicz i jego realizacja metodą odkrywkową, „będzie wiązała się ze zniszczeniem bastionu, będącego częścią Twierdzy Kraków”.

Konserwator zabytków „wyklucza” również proponowaną przez wykonawcę studium „lokalizację stacji metra przy ul. Rajskiej wraz z przebiegiem trasy podziemnej pod klasztorem karmelitów trzewiczkowych i dalej pod Plantami Krakowskimi” ze względu na obowiązujący na tym terenie plan miejscowy „Rejon ulicy Rajskiej”.

Będzie odwołanie

Miasto w wydanym komunikacie podkreśla, że pismo, które otrzymał wykonawca studium od konserwatora, ma formę opinii. – Wykonawca odwoła się od niej i wyjaśni wątpliwości poruszone przez konserwatora. W kolejnym etapie będą prowadzone szczegółowe uzgodnienia z tą instytucją – zapowiada urząd miasta.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus