Konsultacje w sprawie KL Plaszow. Porozmawiają o komunikacji wokół przyszłego muzeum

W poniedziałek kolejne konsultacje w sprawie upamiętnienia KL Plaszow fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W najbliższy poniedziałek, 16 września, odbędą się konsultacje społeczne dotyczące upamiętnienia byłego obozu KL Plaszow. Tym razem rozmowa będzie dotyczyła układu komunikacyjnego wokół przyszłego muzeum.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się – podobnie jak poprzednie – w Muzeum Podgórza o godzinie 17.30. W związku z tym, ze temat budzi sporo emocji, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 będą się również odbywały dyżury ekspertów.

Pierwszy z nich zaplanowano 19 września. Będzie dotyczył oznaczenia i wygrodzenia terenu przyszłego muzeum. Kolejny, który odbędzie się 26 września, zostanie poświęcony układowi komunikacyjnemu wokół terenu byłego KL Plaszow.

Na nurtujące mieszkańców pytania będą odpowiadać m.in. przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich, Muzeum Krakowa, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu czy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dyżury będą trwały od 16.00 do 18.00.

Magistrat podkreśla, że konsultacje są okazją, „by wypracować akceptowany przez większość mieszkańców i instytucji konsensus, który pozwoli godnie upamiętnić tragiczną historię”.

Obecnie na obszarze byłego obozu znajdują się trzy masowe mogiły, dwa cmentarze żydowskie i relikty infrastruktury obozowej.

Mieszkańcy mają wiele obaw

Temat budzi sporo emocji wśród mieszkańców. Obawiają się tłumów turystów, bo jak podało w styczniu 2019 roku Muzeum Krakowa – powstające muzeum może w przyszłości odwiedzać nawet pól miliona osób rocznie.

Co więcej, mieszkańcy podczas poprzednich spotkań w ramach konsultacji społecznych pytali również, czy zostanie im zabrany teren zielony. Poruszono również kwestię wycinki drzew czy oznaczenia terenu byłego obozu koncentracyjnego.

WIĘCEJ >>> BURZA WOKÓŁ MUZEUM W MIEJSCU DAWNEGO KL PLASZOW

Spacer śladami bolesnej historii

Dlatego też Muzeum Krakowa, oprócz konsultacji społecznych, zaprasza mieszkańców terenów sąsiadujących z przyszłym muzeum na spacer badawczy. Najbliższy odbędzie się 21 września (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00 i rozpocznie się pod Szarym Domem przy ul. Jerozolimskiej 3.

Tematem spaceru będzie trasa zwiedzania po terenie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow, przebieg i efekty badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze poobozowym oraz kształt przyszłego muzeum.

– Nasza edukacja polega przede wszystkim na doświadczeniu tego miejsca. Bo chociaż brak na terenie poobozowym jakichkolwiek rekonstrukcji czy też dużych zachowanych śladów przeszłości - za wyjątkiem reliktów Szarego Domu -  jest ono kluczowe. Tym doświadczeniem, naszym spojrzeniem na ten teren i jego przeszłość będącą udziałem krakowian – bo to oni przede wszystkim cierpieli, ginęli - chcemy się dzielić – mówi Marta Śmietana z Muzeum Krakowa.

Nasza rozmówczyni zaznacza, że spotkanie ma otwartą formę.

– Staramy się, aby w spacerze brało udział kilka osób zajmującymi się różnymi polami historii. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na więcej pytań. Nie prowadzimy zapisów, na spotkanie może przyjść każdy zainteresowany – tłumaczy Marta Śmietana.

Krótka historia

Niemiecki nazistowski obóz pracy i koncentracyjny „Plaszow” był jednym z trzech obozów koncentracyjnych założonych przez władze niemieckie III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Osadzano w nim głównie więźniów żydowskich i polskich. Obóz powstał w październiku 1942 roku na terenie dwóch dawnych cmentarzy żydowskich położonych w dzielnicy Wola Duchacka.

W szczytowym okresie rozwoju obozu przypadającym na połowę 1944 roku, liczba więźniów wynosiła ponad 20 tys., a na jego terenie znajdowało się prawie 200 obiektów – baraki więźniarskie i produkcyjne, zabudowania gospodarcze, domy i mieszkania zajmowane przez załogę. Teren obozu obejmował wówczas 80 ha. Likwidacja obozu rozpoczęła się w sierpniu 1944 roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus