Koszenie bez zmian

W ubiegłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej wprowadził nowe zasady koszenia trawników, tak by szybko nie wysychały z powodu zmian klimatycznych. W 2021 roku będzie podobnie.
Równo przycięty trawnik może i lepiej wygląda (dopóki nie wyschnie w czasie okresu suszy), ale nie ma wielu zalet. Wysoka trawa przyczynia się za to do do wychładzania miejskiej wyspy ciepła, magazynowania wody i zwiększenia bioróżnorodności.

– Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne miasto odchodzi od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych na określoną standardem wysokość, zmniejszając równocześnie częstotliwość wykonywania tych prac. Terminy koszeń będą ściśle uzależnione od warunków pogodowych, trawa będzie koszona wyżej – tak, aby nie doprowadzać do przesuszania się trawników – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Po ostatnich opadach deszczu trawniki szybko przyrosły i jest to dobry moment, aby w miejscach, które tego wymagają, wykonać koszenie i tym samym wzmacniać krzewienie się traw. Obecnie trwa koszenie na skrzyżowaniach oraz w pasach drogowych.

Raz na cztery tygodnie koszenie odbędzie się w miejscach niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa i funkcji terenu z uwzględnieniem intensywności użytkowania przez mieszkańców. Są to:

- tereny, na których muszą zostać zachowane względy bezpieczeństwa – pobocza dróg, chodników, ścieżek rowerowych – zachowana musi być widoczność, a trawa nie może wykładać się na jezdnie, chodniki,

-  ścieżki,

- torowiska,

- ronda,

- miejsca pełniące funkcje rekreacyjne – tak, aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony,

- place, zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach, na których można położyć kocyk, ćwiczyć, grać w badmintona

- nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną (żywopłoty, krzewy okrywowe, zaprojektowane układy krzewów i bylin), bezwzględnie wymagają koszenia m.in. w celu wyeliminowania roślinności niepożądanej.

- trawniki na terenach osiedlowych, od strony wejść do klatek, pas trawy wokół elewacji budynku (3-5 metrów).

Trzy razy w sezonie koszone będą:

- miejsca zadrzewione i pas do dwóch metrów wokół,

- pasy rozdziału między jezdniami,

- skarpy

- szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa,

- mniej uczęszczane parki tereny osiedlowe poza wymienionymi wyżej.

Raz w sezonie, w okresie jesiennym, koszone będą: łąki kwietne po wysianiu się nasion.

Parki objęte programem Life Urban Green, czyli Planty Krakowskie oraz park Lotników Polskich koszone będą zgodnie z zaleceniami programu. 

comments powered by Disqus