Kraków chce zostać „Zieloną Stolicą Europy"

Park Duchacki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Nasze miasto ponownie ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Europejskie miasta, które złożą aplikację w konkursie, zostaną ocenione w dwunastu kategoriach.
Kraków w swoim wniosku na rok 2023 wskaże plany na najbliższe lata, skupiające się na dążeniu do bycia miastem ekologicznym i przyjaznym dla mieszkańców. Zielona stolica jest miastem, które podjęło znaczące kroki w: poprawie jakości powietrza ograniczaniu hałasu, gospodarowaniu odpadami, gospodarowaniu wodą, ochronie przyrody i bioróżnorodności, zrównoważonym rozwoju terenów, ekoinnowacjach i łagodzeniu zamian klimatu, adaptacji i łagodzeniu zmian klimatu, zrównoważonym rozwoju transportu, efektywności energetycznej.

Przypomnijmy, w konkursie o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2022” Kraków zajął piąte miejsce. Finalistami zostały: Tallin, Grenoble, Dijon i Turyn. O tytuł ubiegało się łącznie 18 europejskich metropolii. W zeszłorocznej edycji Kraków wyprzedził m.in. Lyon, Parma, Perugia, Sofia, Zagrzeb, Maribor, Murcia, Budapest, Pecs, Belgrad, a z Polski Katowice, Gdańsk i Poznań. 

Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest przyznawany od 2010 r. Nagroda trafia do miasta, które zobowiązuje się do ciągłych i ambitnych celów w zakresie dalszej poprawy środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz konsekwentnie osiąga wysokie standardy środowiskowe.

W związku z aplikacją miasta można wypełnić ankietę dotyczącą dobrych praktyk

comments powered by Disqus