Krakowski Instytut Prawa Karnego pozwie ministra Ziobrę?

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie złoży pozwu przeciwko profesorom UJ. W zamian za to skierowanie pozwu przeciwko ministrowi rozważa Krakowski Instytut Prawa Karnego.

W poniedziałek minister Ziobro powiedział, że nie złoży pozwu przeciwko krakowskiemu instytutowi. Przypomnijmy, że jeszcze w sobotę zapowiadał, że dziś złoży pozew przeciwko profesorom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Resort sprawiedliwości zarzucił im kłamstwo, po tym, jak opracowali krytyczną ekspertyzę do nowelizacji Kodeksu karnego. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

– W związku z tym, że debata się przetoczyła, dla wszystkich jest jasne, że nerwowa reakcja tych, którzy tę opinię przygotowali i strach przed tym, żeby stanąć przed niezawisłym sądem cywilnym jest wystarczającą informacją i sygnałem, że nie ma potrzeby kontynuacji tej sprawy – stwierdził Ziobro.

Pozew jednak będzie?

To jednak nie koniec. Skierowanie pozwu przeciwko ministrowi sprawiedliwości rozważa Krakowski Instytut Prawa Karnego.

– Krakowski Instytut Prawa Karnego – w imię ochrony wolności prowadzenia badań naukowych i dobrego imienia naukowców, uwzględniając głosy środowiska naukowego, by w imię dobra publicznego podjąć w tej sprawie stosowne kroki prawne – rozważa możliwość wyegzekwowania na drodze prawnej w pierwszej kolejności sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych we wskazanym komunikacie i oświadczeniu, a także zaniechania naruszania przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministra Sprawiedliwości dóbr osobistych naukowców – autorów ekspertyzy – czytamy w opublikowanym przez instytut oświadczeniu.

„To godzi w standardy demokratycznego państwa”

– Mimo wycofania się ze skierowania pozwu, nie doszło do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, Minister Sprawiedliwości w oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2019 r. publicznie, bez merytorycznego odniesienia się do treści ekspertyzy zarzucił autorom opinii manipulacje i kłamstwo. Tego typu nieakceptowalne działania władzy publicznej godzą w standardy demokratycznego państwa prawa. Dziękujemy za wszystkie głosy wsparcia! Będziemy kontynuować prace badawcze i eksperckie w zakresie zmian w prawie karnym, bez względu na to, czy wyniki naszych analiz spełnią oczekiwania tej lub innej władzy publicznej – podsumowuje Krakowski Instytut Prawa Karnego.

comments powered by Disqus