Łapówkarska rzeź w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. CBA zatrzymało 8 żołnierzy

fot. Krzysztof Kalinowski

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Żandarmeria Wojskowa zatrzymali ośmiu żołnierzy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Wojskowi mieli wręczać łapówki za skierowanie ich m.in. na misję do Kosowa.

W wyniku wspólnej operacji funkcjonariuszy krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i żołnierzy z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie zatrzymano ośmiu żołnierzy. Wszyscy pełnili służbę wojskową w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Jednostka ta jest częścią 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

– Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Podejrzani są o wręczanie, za pośrednictwem ustalonej osoby, korzyści majątkowych dowódcy jednostki wojskowej – ppłk. Marcinowi M. - w zamian za skierowanie ich na misję zagraniczną do Kosowa w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Chodzi o kwoty w wysokości pięciu tysięcy złotych. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono dodatkowo zarzut złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania – informują przedstawiciele CBA.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze w tym m.in. dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Kolejne zatrzymania

Jest to ciąg dalszy zatrzymań w tej sprawie, w której dotychczas zarzuty usłyszało już 21 podejrzanych m.in. o przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Trzech z nich jest aktualnie tymczasowo aresztowanych, w tym dowódca 6. batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk. Marcin M.