Lipsk pomaga Krakowowi walczyć z covidem

Transport z Lipska fot. Urząd Miasta Lipska
W tym tygodniu do miasta przyjechał z Niemiec transport z maseczkami, fartuchami ochronnymi wielokrotnego użytku i płynami do dezynfekcji rąk o wartości prawie 100 tysięcy euro.
Wszystkie środki zostaną rozdystrybuowane pośród trzech miejskich placówek: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza i Miejskiego Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych w Krakowie. Lipsk we współpracy z Landem Saksonia i jej stolicą Dreznem, stara się dodatkowo pozyskać dla Krakowa aparaturę medyczną.

Lipsk jest jednym z dwudziestu miasta partnerskich Krakowa. Pierwsza umowa o współpracy została podpisana w 1973 roku.

News will be here