Małopolanie bez głosu w sejmiku. Krakowski radny złożył skargę do wojewody

Urząd Marszałkowski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Choć od wyborów minęło niemal pół roku, małopolanie nie mogą zgłaszać obywatelskich projektów uchwał. Wszystko przez wojewódzkich radnych, którzy ociągają się z przyjęciem przepisów wykonawczych. – Władze województwa małopolskiego łamią prawo – stwierdza Krzysztof Kwarciak, radny Zwierzyńca.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie mieszkańcy mogą zgłaszać projekty uchwał do sejmiku. Wystarczy do tego tysiąc zebranych podpisów. Od wyborów regulacje pozostają jednak martwe, bo wciąż nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych.

Skarga do wojewody

Zapisy ustawy mówią, że „szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy” powinny być określone przez sejmik wojewódzki w drodze uchwały. Bez przepisów wykonawczych obywatele nie mogą skutecznie realizować swojego prawa do inicjatywy uchwałodawczej.

– Od wyborów minęły już prawie cztery miesiące i odbyło się pięć sesji sejmiku. Mimo tego władze województwa nie dopełniły stosownych formalności. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Rządzony przez PiS samorząd województwa zamyka się przed obywatelami, łamiąc przy tym prawo. Sytuacja jest dziwna. Nie rozumiem, czemu zwleka się z przyjęciem regulacji. Czyżby władze obawiały się inicjatyw mieszkańców? A może jest to tylko zwyczajne zaniechanie? – mówi Krzysztof Kwarciak, który zapowiada, że w tej sprawie złożył skargę do wojewody.

Jak podkreśla, sprawą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zainteresował się, gdy wraz z grupą aktywistów chciał rozpocząć zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie walki ze smogiem. – W związku z sytuacją musimy odłożyć nasze plany na później – stwierdza radny.

Inne samorządy zdążyły

Kwarciak podkreśla, że większość samorządów wojewódzkich przyjęła przepisy, wywiązała się z ustawowego obowiązku. Dopełniły go również gminy i powiaty, np. Rada Miasta Krakowa, która zajęła się przepisami dotyczącymi inicjatywy uchwałodawczej niezwłocznie po wyborze przewodniczącego.

Urząd marszałkowski odpowiada

Urząd Marszałkowski twierdzi, że wojewódzcy prawnicy przygotowali projekt odpowiednich przepisów, które już niebawem trafią pod głosowanie. – Biorąc pod uwagę doświadczenia innych województw, które już uchwaliły stosowne akty prawne i związane z nimi wątpliwości organów nadzoru – wojewodów, samorząd województwa małopolskiego dokłada starań, aby projekt uchwały, który trafi pod obrady sejmiku, był pozbawiony pojawiających się problemów prawnych. Projekt, który dotyka szeregu złożonych kwestii, jest w tej chwili konsultowany z departamentami urzędu marszałkowskiego i komisjami sejmiku, które muszą wyrazić co do niego stanowisko. Po jego uzyskaniu projekt zostanie wprowadzony do porządku na jednej z najbliższych sesji sejmiku – zapewnia Filip Szatanik, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Kwarciak: ograniczone zaufanie

W zapewnienia władz województwa nie wierzy sam autor skargi. – Nie przekonują mnie zapowiedzi urzędników – stwierdza Krzysztof Kwarciak. Podkreśla, że owszem zdarzały się sytuacje, w których wojewodowie uchylali uchwały samorządów wojewódzkich, jednak były to jednostkowe przypadki. Zapowiada jednocześnie, że podtrzymuje swoje stanowisko i nie wycofa skargi leżącej na biurku wojewody. – Skarga zostaje, ale jeżeli sejmik upora się z przyjęciem regulacji, to nie będzie tematu – ucina.

 

comments powered by Disqus