Meleksy. NSA uchyla postanowienie prezydenta

Zdjęcie przykładowe, archiwum fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Sprawa straty pozwolenia na przewóz osób meleksem w obrębie Parku Kulturowego Stare Miasto musi wrócić do pierwszej instancji – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W październiku 2018 roku prezydent odebrał identyfikator, którzy przysługiwał właścicielowi dwóch meleksów. Zgodnie z prawem nie mógł on dłużej wozić turystów w obrębie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Problem pojawił się wtedy, gdy kierowcę meleksa na naruszeniu prawa złapała straż miejska. W konsekwencji został skierowany wniosek do sądu o ukaranie, który zakończył się nałożeniem na kierującego trzech mandatów. Zgodnie z nowymi przepisami takie zachowanie skutkuje odebraniem pozwolenia.

Przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak tłumaczył, nie można karać właściciela za to, co zrobił pracownik. Zwłaszcza że istnieje możliwość, że działał na niekorzyść swojego szefa.

Właściciel pojazdów wolnobieżnych zakwestionował również zapisy uchwały, które regulują liczbę wydawanych wjazdówek dla meleksów i kryteria, jakie muszą spełniać pojazdy, by móc się w ogóle ubiegać o pozwolenie. Przedsiębiorca zarzucił również miastu ograniczenia działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozwodząc się nad sprawą, uznał, że skarżący nie wykazał interesu prawnego. Zdaniem sądu zapisy umowy między urzędem miasta a firmą powinien rozstrzygać sąd powszechny.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 28 stycznia sędziowie uchylili zaskarżone postanowienie prezydenta miasta i przekazali sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

comments powered by Disqus