Meleksy vs. miasto. „Zasada wolności gospodarczej nie może być źródłem interesu prawnego”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę właścicieli meleksów w sprawie zapisów uchwały Park Kulturowy Stare Miasto.

Na początku 2018 roku pojawiły się zmiany w uchwale, która w sposób szczególny chroni przestrzeń publiczną na terenie ścisłego centrum. Urzędnicy tym samym zredukowali liczbę wjazdówek dla właścicieli meleksów. Od tego czasu po wyznaczonych obszarach parku kulturowego może się ich poruszać 70.

Skarżący zakwestionowali ograniczenia działalności usługowej. Zarzucili miastu naruszenie Konstytucji RP.

– Chodzi przede wszystkim o zapisy niezgodne z porządkiem prawnym – niezgodność z Konstytucją, z Prawem o Ruchu Drogowym, z Ustawą o Drogach Publicznych i tak dalej. Pojęcia, jakimi posługuje się uchwala, nie są pojęciami znanymi dla porządku prawnego – tłumaczył nam w 2018 roku Grzegorz F. Kompa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pojazdów Ekologicznych.

Nie ma interesu prawnego

Już Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę w listopadzie zeszłego roku uznał, że przedsiębiorcy nie wykazali interesu prawnego. Nie powołali się na żadne prawa rzeczowe do nieruchomości, które są objęte uchwałą.

Zarówno WSA, jak i NSA zgodziły się co do tego, że ograniczenie działalności gospodarczej nie świadczy o interesie prawnym. Sądy obu instancji zauważyły również, że „obecność tych pojazdów (meleksów – przyp. red.) na terenie chronionym za pomocą utworzonego parku godzi w cele tej ochrony i dlatego została odpowiednio uregulowana przez przepisy zaskarżonej uchwały”.

NSA orzekł również, że zasada wolności gospodarczej, która jest zapisana w Konstytucji RP, nie może być źródłem interesu prawnego. W innym przypadku każda osoba zainteresowana mogłaby kwestionować zapisy poszczególnych uchwał, które dotyczą korzystania z danych nieruchomości.

Sąd podkreślił, że od zapisów uchwały o parku kulturowym, mogą odwoływać się jedynie osoby, które mają prawa własnościowe do budynków leżących w obrębie aktu prawa miejscowego. 

Wyrok jest prawomocny.

comments powered by Disqus