Miasto chce, aby więcej osób skorzystało z dotacji na termomodernizację

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urzędnicy proponują zmiany w uchwale związanej z dotacjami na termomodernizację domów jednorodzinnych. O miejskie pieniądze mogłyby się ubiegać również te osoby, które przekraczają 250% kryterium dochodowego.

Przez dwa lata funkcjonowania programu termomodernizacyjnego w Krakowie udało się ocieplić blisko 200 budynków. Na ten cel wydane zostało 9 mln złotych.

O dotacje mogli się ubiegać właściciele domów, którzy nie przekraczali 250% kryterium dochodowego (1320 złotych netto dla gospodarstw wieloosobowych i 1750 zł dla osób samotnych) i nie wcześniej niż w 2011 roku zmienili ogrzewanie domu na ekologiczne. W ramach programu mogli liczyć na nawet do 100% dotacji kosztów, ale nie więcej niż 50 tys. złotych.

Zdaniem Jana Urbańczyka, dyrektora wydziału ds. jakości powietrza ponad 12 tysięcy budynków kwalifikuje się do programu. Samo zainteresowanie mieszkańców dotacjami było niemal równe wyliczeniom urzędników. Przeszkodą był jednak ustalony próg dochodowy.

Przedstawiony radnym projekt zakłada, że o dotacje będą mogły się ubiegać również te osoby, które przekraczają próg. W tym przypadku jednak nie dostaną więcej niż 25 tys. złotych. Co ważne, nadal przy rozdysponowaniu pieniędzy pierwszeństwo będą mieli ci, którzy nie przekraczają wspomnianego już progu dochodowego.

– Zmierzamy do tego, aby w 2030 roku Kraków był miastem bezemisyjnym. Chcemy też, aby osoby, które korzystają z programu osłonowego (dopłat do rachunków po zmianie sposobu ogrzewania na ekologiczne – red.), pomału od niego odchodzili – argumentował dyrektor Urbańczyk.

Było to pierwsze czytanie projektu. Nad propozycjami zmian będą teraz pracowały komisje merytoryczne. Radni będą mogli również składać poprawki do projektu.

comments powered by Disqus