Na Rynek Główny wróci nagłośnienie?

Artyści apelują o mozliwość nagłośnienia na Rynku Głównym w Krakowie fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl

Muzycy Kraków Street Band wystosowali do rady miasta petycję. Chodzi o zakaz używania nagłośnienia przez artystów występujących na ulicach miasta. Zespół postuluje, aby komisja wydająca pozwolenia na uliczne występy zezwalała na nagłośnienie tych instrumentów, które nie są wystarczająco słyszalne.

Uliczni artyści niewątpliwie wpisali się w pejzaż Starego Miasta. Jednak od dłuższego czasu mogą być niewystarczająco słyszalni. Chodzi o uchwałę rady miasta z 2010 roku, na mocy której utworzono Park Kulturowy Stare Miasto. Jednym z jej punktów jest zakaz stosowania na terenie parku nagłośnienia, z wyjątkiem okazjonalnych występów artystów używających urządzeń i instrumentów. I tutaj pojawia się problem.

– Krakowskie przepisy uniemożliwiają zespołom użycie jakiegokolwiek nagłośnienia, nawet takiego, które nie przekracza dozwolonych norm hałasu – piszą w petycji muzycy zespołu Kraków Street Band.

Dodają, że w wyniku jego braku, twórcy grający na instrumentach niesłyszalnych bez nagłośnienia – np. gitara elektryczna, otrzymują mandaty za używanie małych wzmacniaczy bateryjnych.

– Podczas gdy wielokrotnie głośniejsze orkiestry dęte bądź zespoły perkusyjne są w pełni legalne – dodają. –  Kraków Street Band to spory, bo aż 9‐osobowy zespół, którego wokalista, jeśli chce być na ulicy słyszalny i jednocześnie nie zniszczyć sobie głosu po 3 piosenkach, musi użyć drobnego nagłośnienia. Ono jest jednak bezwarunkowo zabronione.

W związku z tym formacja przestała występować na krakowskich ulicach. Muzycy przyznają,  że nie chodzi im o rewolucję, ale o to, aby komisja wydająca pozwolenia na uliczne występy mogła w uzasadnionych przypadkach zezwolić „na nagłośnienie tych instrumentów, które bez niego nie są wystarczająco słyszalne”.

Petycję do tej pory podpisały 954 osoby.

Co na to miasto?

Jak przypomina Jan Machowski z biura prasowego urzędu miasta, trwają prace nad nowelizacją przepisów, a w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

– Naszym zdaniem obecnie obowiązujące zasady w tym względzie zdają egzamin. Przypomnę, że zakaz nagłośnienia na płycie Rynku został wprowadzony po licznych sygnałach o fatalnym komforcie akustycznym - w sytuacji, gdy w różnych jego częściach artyści odtwarzali utwory muzyczne z nagłośnieniem, tworzyła się swego rodzaju kakofonia – mówi w rozmowie z LoveKrakow.pl.

Ostateczny kształt nowych zasad w parku kulturowym nada rada miasta.

Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto obowiązuje generalny zakaz używania urządzeń nagłaśniających.  Jak dodaje Machowski, znajduje on swoje poparcie w akcie prawnym rangi ustawowej z 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.  Ustawa przewiduje wyjątki – w art. 2 wymieniono wyjątki od zakazu, takie jak okazjonalne uroczystości, imprezy związane z kultem religijnym, imprezy sportowe czy rozrywkowe. Dotyczy to również legalnych zgromadzeń oraz podawania do wiadomości publicznej informacji i komunikatów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

comments powered by Disqus