Mieszkańcy oceniają miasto. Ciepło i woda wysoko, gorzej z segregacją

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mieszkańcy wysoko oceniają jakość krakowskiej wody i usługi związane z dostawami ciepła. Po kwietniowych zmianach spadła natomiast ocena segregacji odpadów, a komunikacją miejską jeździ mniej osób niż w minionych latach.

Krakowski Holding Komunalny przedstawił we wtorek wyniki badania opinii mieszkańców o usługach komunalnych miasta. Takie badanie prowadzone jest regularnie od dwudziestu lat. Ankieterzy zbadali 1305 losowo wybranych gospodarstw domowych ze wszystkich dzielnic.

Jak podkreślał Przemysław Budziło z Biura Badań Społecznych Obserwator, które w tym roku przeprowadziło badanie, porównanie wyników z większej liczby lat pozwala zauważyć wiele zmian. M.in. takie, że na przestrzeni 12 ostatnich edycji badania średni dochód badanych gospodarstw domowych wzrósł z poziomu 2776 do 4303 zł, a w przeliczeniu na osobę z 1073 do 2008,13.

W przypadku ocen działania miejskich spółek te wahania pomiędzy poszczególnymi latami są stosunkowo niewielkie. W każdej z głównych kategorii (dostarczanie zimnej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, miejskie ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, komunikacja miejska) aktualne oceny są znacząco wyższe od tych z 2015 roku. Ale już w porównaniu z rokiem ubiegłym tylko ocena ciepłej wody użytkowej minimalnie wzrosła.

Ciepło wysoko

MPEC może się pochwalić wysokimi ocenami ze strony mieszkańców, choć równocześnie duża część użytkowników ocenia koszty miejskiego ogrzewania jako wysokie. Ponad 78% mieszkańców wskazuje ogrzewanie miejskie jako takie, które wybraliby przy nowej inwestycji. Uwagę zwraca wzrost świadomości ekologicznej – już 18% użytkowników wskazuje ekologię jako ważną cechę idealnego ogrzewania, podczas gdy w 2015 roku było to tylko 5,8%. Jako główny minus pytani wskazywali fakt, że MPEC jest monopolistą i nie ma konkurencji.

Zaufanie do wody

Oceny działania MPWiK też rosną, przy czym różnice są w tym przypadku mniejsze. Ponad 80% mieszkańców uważa, że woda w kranach jest wysokiej jakości i spełnia europejskie i krajowe normy. Spółka chwali się, że 60% mieszkańców pija wodę z kranu, choć trzeba przyznać, że odsetek pijących ją często i bardzo często nieznacznie spadł. Jako mocną stronę wodociągów pytani wskazywali najczęściej ciągłość dostaw.

Nowe zasady zniechęciły

Mniej powodów do zadowolenia ma MPO. Tu duże znaczenie miały wprowadzone od 1 kwietnia zmiany, polegające na wprowadzeniu (zgodnie z ustawą) nowych zasad odbioru odpadów. Większa liczba frakcji oraz problemy z dostawą koszy i odbiorem odpadów wpłynęły na opinie mieszkańców (zbierane w maju i czerwcu). I tak z 0,9% do 3,8% wzrósł odsetek osób, które zdecydowanie nie segregują odpadów, a z 4,5% do 6,3% tych, którzy raczej nie segregują. O ponad 6% spadł odsetek mieszkańców, którzy zdecydowanie opowiedzieli się za segregacją, znacząco mniej osób uważa też, że segregowanie jest łatwe. Spadki, choć nieznaczne, MPO zanotowało także w dziedzinie zimowego utrzymania dróg, z którego niezadowolonych jest ponad 13% pytanych (poprzednio niecałe 9%).

Mniej zwolenników komunikacji

Niecałe 42% mieszkańców zadeklarowało, że najczęściej w podróżach po Krakowie korzysta z komunikacji miejskiej. To nieznacznie mniej niż przed rokiem i o ponad 9% mniej niż w roku 2016. Więcej osób deklaruje też, że w ogóle nie korzysta z autobusów i tramwajów (wzrost z 25,2 do 28,1%). Ostatecznie jednak poziom zadowolenia z usług MPK utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wysoko oceniana jest m.in. czytelność numerów pojazdów i oznaczenia trasy, najniżej – wentylacja wnętrza i nowoczesność pojazdu.

Pliki z wynikami badań z ostatnich lat można pobrać ze strony KHK.

comments powered by Disqus