Minister edukacji: Od września powrót do tradycyjnego modelu nauczania

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Minister edukacji podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że chciałby, żeby w nowym roku szkolnym edukacja odbywała się w tradycyjnym modelu.

– Chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół – stwierdził Dariusz Piątkowski. W tym celu pracownicy resortu, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowali szczegółowe wytyczne.

– To wytyczne, które mówią dość szczegółowo, jak zorganizować zajęcia, jak powinno odbywać się wydawanie posiłków, co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś z personelu lub uczniów będzie miał problemy zdrowotne – podkreślił Piątkowski.

Dyrektor szkoły, jeśli sytuacja epidemiologiczna pogorszyłaby się na danym terytorium, to w porozumieniu z organem prowadzącym i po pozyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie tradycyjnego modelu nauczania.

– Dyrektor szkoły podejmie na przykład decyzję, że część klas będzie mogła dalej uczęszczać do szkoły, a pozostali przejdą na kształcenie na odległość – dodał minister.

Wytyczne dla szkół [PDF]

comments powered by Disqus