MPO odbierze śmieci nocą

fot. LoveKraków.pl

Podczas Światowych Dni Młodzieży śmieciarki nie będą mogły dojeżdżać do posesji zgodnie z harmonogramem, jaki został ustalony dla danych dzielnic i osiedli. Dlatego MPO zapowiada, że odbiór śmieci będzie prowadzony w innych terminach oraz nocami.

MPO Przypomina, że przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży czasowo wstrzymane zostają programy:

od 18 lipca do 5 sierpnia program odbioru odpadów zielonych. Dlatego w tym czasie lepiej nie wystawiać worków z odpadami przed posesje. Odpady zielone można dowieźć samodzielnie do kompostowni w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.

od 25 lipca do 5 sierpnia wstrzymany zostanie odbiór odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o nie wystawianie odpadów w tym czasie.

od 18 lipca do 5 sierpnia program odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego – „Elektrobrygada na telefon”.

od 18 lipca do 5 sierpnia realizowany przez MPO i Polski Czerwony Krzyż pilotażowy program odbioru tekstyliów – “100% KORZYŚCI“.

Wszystkie programy będą kontynuowane po 5 sierpnia.

Na czas trwania Światowych Dni Młodzieży, MPO uruchomi specjalną 24-godzinna infolinię: 12 646 23 61, pod którą mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę interwencji w sprawie czystości lub odbioru odpadów.