Musieli wrócić do Gruzji

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W ciągu ostatnich dni, w lotniczym przejściu granicznym w Krakowie-Balicach trzech obywateli Gruzji otrzymało decyzje o odmowie wjazdu do Polski.

Pierwszy z nich, 51-letni mężczyzna, przyleciał do Krakowa w celu podjęcia zatrudnienia w jednej z małopolskich firm. Ustalono, że cudzoziemiec przebywał wcześniej w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, wykorzystał dopuszczalny przepisami czas pobytu i w chwili kontroli nie spełniał warunków wjazdu do Polski.

Dane kolejnego obywatela Gruzji figurowały w bazach danych SG w celu odmowy wjazdu.  Podczas odprawy granicznej mężczyzna zadeklarował kilkudniowy pobyt w Polsce w celach turystycznych, a następnie podróż do Niderlandów. Jak twierdzi, nie wiedział o obowiązującym go zakazie wjazdu do Polski oraz krajów obszaru Schengen.

Ostatni z pasażerów, 45-latek przyleciał do Polski w celu podjęcia pracy w łódzkiej firmie budowlanej. W związku z brakiem wymaganych szczepień przeciwko COVID 19 był zmuszony odbyć obowiązkową kwarantannę. Gruzin, podając podczas kontroli granicznej fikcyjny adres pobytu w Polsce,  nie spełnił wymaganych warunków wjazdu na terytorium RP,  co było podstawą do wydania decyzji o odmowie wjazdu z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Komendant PSG w Krakowie - Balicach wydał każdemu z cudzoziemców decyzję o odmowie wjazdu do Polski. Do czasu odlotu do Gruzji cudzoziemcy przebywali w pomieszczeniach służbowych placówki SG w Krakowie-Balicach.