Muzealnicy w pierwszej grupie szczepień? Jest apel do ministra kultury

Mapping na Pałacu Krzysztofory w maju 2019 roku. fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– Zwracam się do pana premiera, jako ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za resort kultury, z prośbą i apelem o uwzględnienie w „grupie pierwszej” Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, naszej grupy zawodowej – zaapelował Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa i prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W liście skierowanym do ministra Piotra Glińskiego, dyrektor Muzeum Krakowa zwraca uwagę, że społeczność muzealna w Polsce to około 50 tys. pracowników, spośród których znaczną część stanowią osoby mające bezpośredni kontakt z publicznością – turystami krajowymi i zagranicznymi.

„Recepta na zdrowe funkcjonowanie”

Niezabitowski podkreśla, że w 2019 roku muzea w Polsce zwiedziło ponad 40 mln osób, co oznaczało 5,5% wzrost w porównaniu z 2018 rokiem.

– W obecnej sytuacji frekwencja ta, na której obudowę liczymy, to także skala zagrożenia epidemicznego dla naszego środowiska – zaznacza Michał Niezabitowski.

Dodaje, że dla wielu osób muzea, teatru, filharmonie i kina to „recepta na zdrowe funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości, forma przeciwdziałania spadkowi kondycji psychicznej wynikającej z konieczności radzenia sobie z trudną, stresującą i nieznaną dotąd codziennością, której doświadczamy od niemal 12 miesięcy”.

– Jesteśmy przekonani, iż systematyczny powrót do normalności, którego zwiastunem jest Narodowy Program Szczepień wyzwoli wkrótce wśród społeczeństwa spontaniczną reakcję i wolę bezpośredniego obcowania ze światem kultury. Chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, a także odwiedzających nas gości; dlatego też wierzymy, iż włączenie przedstawicieli społeczności muzealnej do „grupy pierwszej” Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19, byłoby decyzją słuszną i w pełni uzasadnioną – podsumowuje prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich.