Na Zalewie Nowohuckim umieszczono sondę monitorującą stan wody

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Na Zalewie Nowohuckim oraz na kanale Młynówka, będącym odnogą rzeki Dłubni, umieszczone zostały automatyczne stacje monitorujące parametry wody.

– Stacje umożliwiają zdalny monitoring parametrów fizykochemicznych wód powierzchniowych, są wyposażone w antenę odpowiedzialną za komunikację GSM oraz panele fotowoltaiczne zapewniające autonomię zasilania – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Stacje mierzą takie parametry jak pH, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, przewodnictwo elektrolityczne, temperaturę, mętność oraz zawartość chlorofilu. Dane te przesyłane są do serwera, co pozwala lepiej monitorować stan i czystość wody w zalewie.

Jak informuje ZZM, w połowie kwietnia na Zalewem Nowohuckim pojawią się pływające fontanny.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta