Nie można nie wpuścić do miasta cyrku ze zwierzętami

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radne Małgorzata Jantos oraz Anna Szybist nie chcą cyrków ze zwierzętami w Krakowie. Dlatego apelują do prezydenta o to, by miasto przyłączyło się do tych, które nie wydają pozwoleń na pokazy ze słoniami czy końmi. Prawo na to jednak nie pozwala.

W lutym tego roku rada miasta przegłosowała uchwałę kierunkową, która zobowiązała prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie z Krakowa cyrków używających w trakcie pokazów zwierząt. A przynajmniej ich ograniczeniu poprzez nieudostępnianie miejskich gruntów pod wynajem. Dlatego np. Cyrk Korona nie mógłby rozbić namiotu na Błoniach.

Takie rozporządzenie wydał m.in. prezydent Warszawy. Jednak 14 września tamtejszy Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dokument, w którym był zapis mówiący o zakazie udostępniania terenów miejskich pod cyrki ze zwierzętami.

Na ten wyrok oraz zapisy w prawie ogólnokrajowym, które obowiązują właścicieli cyrków ze zwierzętami, sekretarz miasta Paweł Stańczyk odpowiedział radnej Szybist, że wnioski od organizatorów pokazów będą rozpatrywane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

– Poleciłem ponadto, aby w ewentualnych umowach dodatkowo zobowiązano organizatorów o przestrzeganie prawa i zasad ochrony zwierząt – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Paweł Stańczyk stwierdził również, że o przedstawieniach informowany będzie inspektor weterynaryjny.