Niedługo poznamy następcę Henryka S.

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dziś, 14 lutego, został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela. Zgłoszenia można przysyłać od 14 lutego do 16 marca.

– Wymagania, które stawiamy przed kandydatami na dyrektora Teatru Bagatela, są zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Artystycznego i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Wysoka poprzeczka

Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie i udokumentowane doświadczenie. W przeszłości pracował na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością gospodarczą kulturalną lub prowadził działalność gospodarczą kulturalną a także zarządzał organizacjami i instytucjami. Dodatkowo musi mieć na koncie organizację projektów i przedsięwzięć artystycznych. Niezbędna jest także znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Preferowani są kandydaci posiadający zdolności managerskie, organizatorskie, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

– Ponad to dodatkowo punktowane będą umiejętności tworzenia, opracowywania i artystycznego wykonywania utworów teatralnych, jednak brane pod uwagę będą też dziedziny pokrewne, takie jak taniec, muzyka, sztuki performatywne, audiowizualne i film – dodaje Katarzyna Olesiak.

W przypadku braku kwalifikacji artystycznych kandydata dopuszczana jest możliwość przedstawienia osoby, która zajmie stanowisko dyrektora ds. artystycznych.

Przebieg konkursu

Wnioski muszą mieć formę pisemną i zawierać list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. Kandydaci muszą też napisać autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Bagatela. Ma on zawierać plan działalności repertuarowej, edukacyjnej i artystycznej na najbliższych pięć sezonów począwszy od sezonu 2020/2021.

Należy też dołączyć biznesplan, to znaczy budżet proponowanych wydarzeń i działań, plany inwestycyjne, remontowe, promocyjne repertuaru oraz samej instytucji. Program musi też zawierać plan współpracy z organizacjami, środowiskiem teatralnym krajowym i międzynarodowym.

Wnioski można składać od 14 lutego do 16 marca. Decydująca jest data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa. W skład komisji wejdą  przedstawiciele organizatora,  związków zawodowych, stowarzyszeń twórczych oraz autorytetów krakowskiego środowiska teatralnego, a jej pierwsze posiedzenie planowane jest na drugą połowę marca.

Miasto chciałoby zakończyć konkurs do połowy maja. Nowy dyrektor ma zostać zatrudniony najpóźniej na początku sezonu artystycznego 2020/2021, tj. 1 września.

Trudny rok dla Teatru Bagatela

Rok 2019 był dla Teatru Bagatela wyjątkowy, jednak bynajmniej nie z powodu obchodów setnej rocznicy jego istnienia. Na początku listopada kilkanaście kobiet z personelu instytucji kultury oskarżyło byłego dyrektora, Henryka S., o mobbing i molestowanie. Sprawa została skierowana do prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy.

Henryk S. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. W wydanym oświadczeniu napisał: „nigdy nie molestowałem seksualnie pracownic, ani kobiet współpracujących z teatrem, a także nie dopuszczałem się mobbingu”. Wkrótce potem udał się na płatny urlop wypoczynkowy, a obowiązki dyrektora teatru przejęła Renata Derejczyk. 7 stycznia Henryk S. został zatrzymany i przesłuchany przez prokuraturę. Dostał zakaz pełnienia funkcji dyrektora teatru, przebywania w nim i zbliżania się do pokrzywdzonych kobiet.

Autor: Emilia Migas

 

 

comments powered by Disqus