Niepodległość jako idea w Muzeum AK

Muzeum AK fot. mat.prasowe

Już 22 i 23 listopada w Muzeum AK odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Niepodległość jako idea. Historyczne, społeczne, polityczne oraz kulturowe wyobrażenia niepodległości na przestrzeni dziejów”. W najbliższy czwartek będzie można bezpłatnie wziąć udział w spacerze „Śladami niepodległości po cmentarzu Rakowckim” czy zobaczyć czasową ekspozycję „Piękna Niepodległa”. Zobaczcie, co jeszcze w programie.

Program konferencji

22.11.2018 (czwartek) - aula, I piętro

Moderator: dr hab. Olgierd Grott, Kierownik Działu Historycznego Muzeum AK

11:00                     Rejestracja uczestników

11:30                     Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości i prelegentów;

Przedstawienie idei konferencji: Mateusz Gawlik, specjalista ds. naukowych Muzeum AK

11:45-12:30        Wykład wprowadzający:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Idea niepodległości w powojennej Polsce

12.30-12.50        dr Ireneusz Piotr Maj (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków   Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

„Dokąd ma sięgać Polska?” – idea bezpieczeństwa państwa w polskiej myśli prometejskiej

12.50-13.10        przerwa kawowa

13.10-13.30        dr Przemysław Wywiał (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Tradycja czynu niepodległościowego jako element wychowania patriotyczno- obywatelskiego w organizacjach proobronnych.

13.30-13.50        dr Renata Król-Mazur (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków   Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Wizja odrodzonej Polski w myśli politycznej abp. Józefa T. Teodorowicza

13.50-14.10        dr Przemysław Stanko (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Pamięć o czynie legionowym w świetle źródeł kronikarskich na wybranych przykładach z terenu powiatu oświęcimskiego

14.10-14.30        Marcin Florek (Muzeum Ziemi Miechowskiej)

Kierunek niepodległość. Współpraca ziemian z chłopami na ziemi miechowskiej na przełomie XIX i XX w.

14.30-14.50        dyskusja

14.50-15.50        przerwa obiadowa

15.50-16.10        Maciej Majdak (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN)

Działania gminy w pielęgnacji pamięci o Niepodległej

16.10-16.30        Jakub Stefańczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wykształcenie niewidomych po II wojnie światowej drogą do ich osobistej niezależności

16.30-16.50        Katarzyna Pydzińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Jan Paweł II o niepodległości w czasach młodości i pontyfikatu

16.50-17.10        Paulina Rus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

Niepodległość oczami kobiet

17.10-17.30        dyskusja

18.30-20.00  Koncert zespołu Te Deum: Pieśni patriotyczne i współczesne aranżacje utworów KK. Baczyńskiego – dziedziniec Muzeum AK

23.11.2018 (piątek)

Spacer „Śladami niepodległości po cmentarzu Rakowickim” (zbiórka przy bramie cmentarnej przy al. 29 listopada; godz. 10.00 – czas trwania ok. 1 godz.)

Pokój zagadek „Wsypa” – lekcja muzealna z dreszczykiem emocji (godz. 10.00 oraz 11.30 w Muzeum AK)

Ekspozycja stała oraz wystawa czasowa „Piękna Niepodległa” - Muzeum Armii Krajowej jako realizacja Idei Niepodległościowej – zwiedzanie z przewodnikiem (godz. 13.00)

Wszystkie wydarzenia w dniu 23.11.2018 dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Rezerwacje przyjmowane są pod numerem tel. 12 41 00 79

comments powered by Disqus