Nowa Huta Przyszłości - jedyny taki obszar w Europie

Nowa Huta Przyszłości - projekt
Nową Hutę czeka świetlana przyszłość. Na terenie ponad 5,5 tys. hektarów powstanie najnowocześniejsza strefa gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt "Kraków – Nowa Huta Przyszłości" to rewolucyjna koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa i największa szansa inwestycyjna w Europie. Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych terenów i zagospodarowanie obszaru, w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców.

To nowy rozdział w historii Krakowa i chyba największy tego typu projekt w Europie – nie kryje zadowolenia Jacek Majchrowski. – Potrzebna była wizja jak ten obszar zagospodarować, a de facto wybudować od nowa. Powstanie specjalna strefa ekonomiczna, centrum innowacji oraz wielkie obszary poświęcone kulturze i rekreacji. Budujemy w zasadzie nowe miasto – dodaje. Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent wraz z marszałekiem województwa Markiem Sową podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Strefy Gospodarczej w Nowej Hucie. Na jego mocy powstanie specjalny zespół, którego głównym zadaniem będą starania o fundusze unijne na realizację inwestycji, które zmienią oblicze wschodniej części Krakowa.

To są możliwości, których Małopolska jeszcze nie miała. Tworzymy kartę przetargową, którą będziemy mogli wiele ugrać w kraju i na świecie – stwierdził marszałek Sowa.

Ramy tego terenu od południa wyznacza Wisła, od zachodu ulice Bulwarowa i Klasztorna, od północy linia kolejowa i obwodnica Krakowa, a od wschodu granica Gminy Kraków. Najważniejsze tereny koncentrują się przy ul. Igołomskiej – to oś, wokół której ma się rozwijać "Nowa Huta Przyszłości". Współinicjatorami pomysłu są radni Miasta Krakowa z Komisji Rozwoju i Innowacji – Paweł Węgrzyn oraz Sławomir Ptaszkiewicz.


Obszar podzielony na cztery projekty

Cały projekt składa się z czterech mniejszych. Pierwszym z nich jest Centrum Logistyczne wykorzystujące różne sposoby transportu i komunikacji. Jest to też projekt najbliższy realizacji, ponieważ istnieje już plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Drugą częścią "Nowej Huty Przyszłości" będzie Park Naukowo-Technologiczny w Branicach, składający się z innowacyjnych firm tworzących nowoczesny przemysł. Obszar Parku zlokalizowany będzie wzdłuż ul. Igołomskiej. Powstanie tam również zabudowa mieszkaniowa, która jest konieczna w momencie stworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Jacek Majchrowski i Marek Sowa podpisali porozumienie ws. Nowa Huta PrzyszłościObok dużych centrów gospodarczych powstaną również dwa miejsca przeznaczone do rekreacji i wypoczynku. Trzecim elementem całego projektu są Błonia 2.0 - Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych, gdzie odbywać się będą m.in. największe imprezy i koncerty. Zlokalizowane będą tam także boiska sportowe. Ostatnim elementem układanki jest Przylasek Rusiecki. Odkryte tam źródła geotermalne miejscy urzędnicy chcą wykorzystać tworząc nowoczesne centrum rekreacyjno-wypoczynkowe, z basenami termalnymi, spa i całą infrastrukturą towarzyszącą.

"Kraków - Nowa Huta Przyszłości" kosztować ma około 2 mld złotych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na koncepcję programowo-przestrzenną oraz studium wykonalności dla tych projektów, które określą szczegółowo ceny za poszczególne projekty inwestycyjne. Przetarg na tę dokumentację ogłoszony będzie już w kwietniu, a ostateczną koncepcję poznamy pod koniec tego roku. Kolejnym krokiem będzie aplikowanie o środki unijne na lata 2014 - 2020.


Poniżej prezentujemy zdjęcia z konferencji oraz mapy projektu Nowa Huta Przyszłości:
fot. Anita Grzesikowska/lovekrakow.pl
comments powered by Disqus