Nowe zasady na Kazimierzu. Co się zmieni? [INFORMATOR]

Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu zostanie zlikwidowana fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od niedzieli 22 września kierowców czekają duże zmiany na Kazimierzu. Strefę czystego transportu zastąpi – znana już wcześniej, ale rozszerzona – strefa ograniczonego ruchu. Co dokładnie się zmieni?

Po tym, jak rada miasta zdecydowanie zliberalizowała zasady obowiązywania strefy czystego transportu, w praktyce przestała ona funkcjonować. Dopuszczalnych wyjątków było na tyle dużo, że trudno było weryfikować, czy dany kierowca faktycznie ma uprawnienia do wjazdu na objęty nią teren.

Dlatego, przy okazji wejścia w życie zmian w strefie parkowania, urzędnicy zdecydowali się na rozwiązanie, które już na Kazimierzu obowiązywało, czyli strefę ograniczonego ruchu. Mogą się nie obawiać uchylenia takiej decyzji, ponieważ pod koniec ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że mają prawo ograniczać ruch na niektórych ulicach.

Poniżej prezentujemy zasady, jakie będą od 22 września obowiązywać na Kazimierzu.

1. Nowy obszar strefy

Strefa ograniczonego ruchu obejmie większy obszar, niż miało to miejsce w przypadku strefy czystego transportu i obowiązujących przed jej wprowadzeniem ograniczeń. Rozszerzy się o fragmenty lub całe odcinki ulic Brzozowej, Miodowej, Bożego Ciała, Podbrzezie, a także ul. św. Wawrzyńca, Gazowej, Bonifraterskiej i plac Wolnica. Na ulicy Trynitarskiej, między Mostową i Gazową, odwrócony zostanie kierunek ruchu (będzie można pojechać od ul. Gazowej do Mostowej).

2. Mniej osób uprawnionych

Dotychczasowe zasady wjazdu, np. dotyczące samochodów elektrycznych czy klientów i kontrahentów działających na Kazimierzu lokali, przestają obowiązywać. Pod znakiem zakazu wjazdu będzie lista wyjątków:

– z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E,

– w godzinach 6–12 i 17–20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej,

– wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym,

– rowerów, TAXI, CC, CD,

– służb specjalnych, służb miejskich, pomocy medycznej,

– dojeżdżających na teren posesji lub garażu,

– z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy,

– „z zezwoleniem zarządu drogi”

3. Strefa zamieszkania

Przy wjeździe do strefy ograniczonego ruchu, podobnie jak dotychczas w SCT, będą też ustawione znaki „strefa zamieszkania”. To oznacza m.in. ograniczenie prędkości na całym tym obszarze do 20 km/h i możliwość parkowania tylko w wyznaczonych miejscach. Piesi mogą się swobodnie poruszać po całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami, nie wyznacza się przejść dla pieszych. Wyjeżdżając ze strefy kierujący musi ustąpić pierwszeństwa pozostałym uczestnikom ruchu.

4. Opłaty za parkowanie

Do grudnia wysokość opłat za parkowanie w strefie pozostaje bez zmian. Dopiero wówczas za parkowanie na Kazimierzu, podobnie jak w całej strefie A, zapłacimy 6 złotych za godzinę. Już teraz jednak trzeba będzie zapłacić za parkowanie w soboty. Pierwszą sobotą z opłatami będzie więc 28.09.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus