Nowy dyrektor Muzeum Narodowego

Andrzej Szczerski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W piątek 3 stycznia prof. dr hab. Andrzej Szczerski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie na stanowisku dyrektora.

Wcześniej przez ponad dwa lata był zastępcą dyrektora. Nowe stanowisko otrzymał po tym, jak dotychczasowy dyrektor Andrzej Betlej został dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu.

– Kierowanie muzeum jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem. Chciałbym, aby w trakcie mojej kadencji rozwinęło ono działalność, doceniając własną 140-letnią tradycję, ale i patrząc w przyszłość – mówi prof. dr hab. Andrzej Szczerski, nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wśród zadań, które stawia przed sobą, jest nie tylko działalność wystawiennicza, badawcza i edukacyjna, ale także inwestycyjna. Chciałby przeprowadzić adaptację budynku dawnego hotelu „Cracovia” na potrzeby oddziału poświęconego architekturze i designowi.

Prof. Andrzej Szczerski podkreśla także chęć dalszego rozwoju zespołu MNK, zarówno w kwestii awansu zawodowego, jak i warunków pracy.