Nowy Ład przemodeluje krakowskie finanse

Prezydent Jacek Majchrowski, 2018 rok fot. Krzysztof Kalinowski

Obsługa 500+ oddana w ręce ZUS-u i podwyższona kwota wolna od podatku zmuszą władze miasta do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wszystko po to, by spełnić ustawowe wymagania dotyczące ograniczenia zadłużania, a jednocześnie nie uciąć radykalnie wydatków na choćby sprzątanie czy remonty ulic.

Do końca tego roku obsługą programu 500+ będzie zajmowała się samorząd. W 2022 roku rolę dysponenta przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niektóre samorządy alarmowały, że przez to mogą załamać się wskaźniki budżetowe. Jednak nie jest to do końca prawdą.

W 2021 roku do budżetu miasta z tytułu programu socjalnego wpływało ponad 715 mln złotych. Z tego nieco ponad 6 mln złotych było zarezerwowane na obsługę. Radny Michał Starobrat zaniepokoił się, iż brak tak znaczących wpływów do kasy miejskiej zaburzy wskaźniki budżetowe. Prezydent Krakowa odpowiada, że w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, pieniądze te nie miały żadnego wpływu na wskaźnik.

Miasto może stracić 360 mln złotych

– Jedyną stratą, jaką z tego tytułu odczuje miasto, to utrata środków przeznaczonych na obsługę – informuje Jacek Majchrowski.

Problem rodzi się przy drugim aspekcie, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych. Władze miasta szacują, że wpływy z tego tytułu spadną o ok. 360 mln złotych. Prezydent tłumaczy, że jeżeli ta kwota nie zostanie zrekompensowana, to gmina będzie musiała ograniczyć planowane na następne lata wydatki bieżące.  Chodzi tu o edukacje, kulturę, sport, sprzątanie, remonty ulic i inne usługi.

Co prawda rząd zapowiadał, że zasypie tę dziurę pieniędzmi na inwestycje, jednak prezydent Krakowa jest sceptyczny co do tego pomysłu. – W mojej ocenie wprowadzenie zapowiadanych zmian podatkowych wymaga bezwzględnie wprowadzenia rekompensaty dla samorządów, ale o charakterze bieżącym, opartym o zwiększenie udziały gmin w we wpływach z PIT-u – stwierdza prezydent.

Przygotowane zostały również trzy symulacje Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, ale jak przyznaje prezydent, są one oparte na doniesieniach prasowych.

Główne założenia Nowego Ładu dotyczącego podatków

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
  • przesunięcie progu stawki 32% z 85 tys. na 120 tys. zł,
  • ujednolicenie zasad opłacania składki zdrowotnej,
  • emerytura bez podatku i wprowadzenie PIT 0 dla osób pracujących po osiągnieciu wieku emerytalnego
comments powered by Disqus