O Policji Państwowej w Muzeum AK

Muzeum AK fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W najbliższy czwartek, 25 kwietnia w Muzeum AK odbędzie się konferencja naukowa „Policja Państwowa w setną rocznicę powstania 1919 – 2019″.

Tematem konferencji będzie okoliczności powołania, roli i działalności Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej oraz kontynuowania tych tradycji współcześnie.

Program:

10.00–10.30 Rejestracja uczestników konferencji

10.45–11.00 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

11.00–13.00 Sesja I

Moderator: dr hab. Olgierd Grott (Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie)

1/ dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

„Czy Policja Państwowa była apolityczna?”

2/ dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)

„Policja Państwowa Litwy Środkowej. Od autonomii do integracji”

3/ dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński)

„Tworzenie Policji w latach 1989-1990. Propozycje, inspiracje, kontrowersje"

4/ asp. dr Marcin Dziubak (Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie)

„Komenda Policji Państwowej dla byłej Galicji (na Małopolskę) w latach 1919-1921”

5/ nadkom. Krzysztof Musielak, (Biuro Historii i Tradycji KGP) „Budowanie etosu służby w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1918-1939”

13.00–13.30 Przerwa kawowa

13.30–15.30 Sesja II

Moderator: dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)

1/ Małgorzata Koszarek (Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie)

„Konspiracyjna działalność kpt. Józefa Wraubka”

2/ Jakub Maszkiewski (Uniwersytet Jagielloński)

„Działania Policji Państwowej wobec organizacji komunistycznych na terenie Polski w okresie międzywojennym”

3/ Karolina Przewoźnik (Uniwersytet Rzeszowski)

„Służba funkcjonariuszy Policji w Polsce międzywojennej i podczas II wojny światowej”

4/ Łukasz Kominek (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Nowe technologie w polskiej Policji”

5/ mgr Michał Chlipala (Katedra Historii Medycyny CM UJ) „Oddziały zwarte Policji Państwowej II RP",

16.00-17.00 Projekcja filmu dokumentalnego

17.00-17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

comments powered by Disqus