Od 15 grudnia zapłacimy więcej za parkowanie [INFORMATOR]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Już w niedzielę 15 grudnia na obszarze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki.

Jedną z większych zmian, które czekają kierowców od 15 grudnia, jest nowy cennik opłat za parkowanie.

– W obecnej strefie bardzo trudno znaleźć miejsce do parkowania. Każdy, kto przyjeżdża samochodem, musi krążyć nawet kilkanaście minut w poszukiwaniu miejsca. Nowo przyjęte stawki powinny pomóc w podjęciu decyzji, aby przyjechać innym środkiem transportu niż samochód, jeśli jest to możliwe – tak mówił o wprowadzonych zmianach Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.

Każda godzina parkowania będzie kosztować 6 zł, w podstrefie B – 5 zł, w podstrefie C – 4 zł. To, w której podstrefie parkujemy, można sprawdzić m.in. na parkometrach. Na każdym z nich znajduje się naklejka z odpowiednią literą.

Różnice w stawkach i abonamenty

Zróżnicowanie stawek zależy od podstrefy, w której pozostawiamy samochód. Sporo zmian będzie dotyczyć posiadaczy abonamentów, ale jedna informacja pozostaje niezmienna: abonament typu „K”, przeznaczony dla mieszkańców strefy, nadal będzie można kupić za 10 zł miesięcznie.

Więcej zapłacimy za abonamenty ogólnodostępne. Taki abonament może wykupić każdy, kto chce regularnie parkować na terenie strefy. Podobnie jak w przypadku pojedynczych opłat istotny będzie podział na podstrefy.

Koszt miesięcznego abonamentu parkingowego ważnego w podstrefie A to 500 zł, w podstrefie B – 400 zł, a w podstrefie C – 300 zł. Dostępny będzie też abonament ważny we wszystkich trzech podstrefach – 750 zł za miesiąc.

Istnieje możliwość wykupienia odpowiednio tańszych abonamentów tygodniowych i dziennych. Wszystkie abonamenty wydane przed wejściem w życie zmian zachowują ważność.

Abonament „I” (dla instytucji) będzie teraz kosztował, w zależności od podstrefy, 250, 200 lub 150 zł. Za abonamenty typu „M” i „A” (dla mikroprzedsiębiorców oraz administratorów nieruchomości) zapłacimy w poszczególnych podstrefach odpowiednio 150, 100 lub 70 zł.

Nie zmienia się cena abonamentu „N” (dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów), obowiązującego w całej strefie – nadal będzie ona wynosić 2,50 zł.

Abonamenty „K”, „I”, „M” i „A” różnią się od pozostałych obszarem obowiązywania. Są one ważne nie w całej podstrefie, ale jedynie w sektorze, dla którego są wydane. Parkując poza własnym sektorem, nawet w tej samej podstrefie, należy uiścić standardową opłatę w parkometrze lub aplikacji.

Kolejna zmiana

Zmieni się też wysokość opłaty za użytkowanie zastrzeżonego stanowiska postojowego. Za prawo do użytkowania na wyłączność takiego miejsca zapłacimy kwotę zależną od podstrefy, w której „koperta” jest zlokalizowana. W podstrefie A będzie to 1500 zł, w podstrefie B – 1400 zł, a w podstrefie C – 1300 zł.

Parkometry i aplikacje

W przypadku płacenia w parkometrze opłata musi być wniesiona w parkometrze zlokalizowanym w podstrefie, w której parkujemy.

Kierowcy korzystający z aplikacji mobilnych: SkyCash, moBilet, Pango, mPay i ePark przed dokonaniem opłaty muszą wybrać odpowiednią podstrefę. Opłata wniesiona w danej podstrefie obowiązuje tylko w sektorach danej podstrefy.

Przejeżdżając pomiędzy podstrefami, nie możemy parkować na podstawie poprzedniej opłaty. Jeśli np. zaparkujemy z biletem z podstrefy A w podstrefie C, kontrolerzy stwierdzą brak uiszczenia opłaty i naliczą nam opłatę dodatkową (od 22 września w wysokości 150 zł).

Mapa rozmieszczenia wszystkich parkometrów dostępna jest na stronie internetowej www.zdmk.krakow.pl.

comments powered by Disqus