Osiedle Piastów przed życiową szansą

Dziś to obrzeża miasta, z których podróż do dworca głównego trwa 30 minut. Kolejne lata mają jednak przynieść na osiedlu Piastów bardzo dużą zmianę. Nowy przystanek kolejowy, przedłużenie linii tramwajowej, wiadukt nad torami, parking Park&Ride – to tylko część planowanych prac.

W rejonie dzisiejszej pętli tramwajowej na os. Piastów i ulicy Piasta Kołodzieja planowanych jest równocześnie kilka dużych inwestycji. Pierwsza z nich ma się rozpocząć już w przyszłym roku. Chodzi o przedłużenie ulicy Piasta Kołodzieja na północ i budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi.

Z ulicy Piasta Kołodzieja wjedziemy na duże turbinowe rondo w miejscu skrzyżowania z ulicą Powstańców, a z niego na 60-metrowy wiadukt, z dwiema jezdniami w każdą stronę i ciągami pieszo-rowerowymi po obydwu stronach. Za torami znajdzie się drugie rondo, które wyprowadzi ruch wzdłuż torów, w stronę istniejącej drogi do Batowic. Na połączeniu z nią powstanie trzecie rondo. Wzdłuż drogi zostaną utworzone chodniki i drogi dla rowerów. Docelowo będzie tamtędy przebiegał ruch do węzła północnej obwodnicy Krakowa, która – zgodnie z deklaracjami ministerstwa z września – może powstać nawet w 2021 roku. Wiadukt zbuduje gmina Zielonki, a Kraków tylko się do tego dokłada.

Węzeł przesiadkowy z nową pętlą

Dwie kolejne inwestycje będą już natomiast realizowane przez miasto. To w pierwszej kolejności budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, którego elementem będzie przystanek kolei aglomeracyjnej. Zgodnie z planami ma on powstać do 2020 roku.

Natomiast na lata 2020-2021 planowane jest przedłużenie linii tramwajowej aż do nowego przystanku kolejowego. Dotychczasowa pętla zostanie rozebrana, a nowa znajdzie się po przeciwnej stronie ulicy Piasta Kołodzieja, na samym jej końcu. W miejscu starej może powstać np. parking – taka propozycja pojawiła się w dokumentach, choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Nowa droga

W dalszej przyszłości rozbudowany ma zostać także układ drogowy w tym rejonie. Wydana w październiku decyzja środowiskowa obejmuje budowę ulicy „Nowej Powstańców”, połączonej z istniejącą ulicą dwoma rondami. Rondo po wschodniej stronie będzie się łączyć z ulicą Morcinka (zobacz mapę poniżej).

Miasto zastrzega jednak, że drogi powstaną później niż przystanek kolejowy i nowy fragment linii tramwajowej. One z kolei wymagają jeszcze uzupełnienia potrzebnej dokumentacji. – Opracowana została wariantowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, w oparciu o którą przygotowane zostały materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja została wydana. Nie jest ona jednak ostateczna, ponieważ wpłynęły odwołania – informuje Maciej Grzyb z urzędu miasta. Urząd czeka więc teraz na rozstrzygnięcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zależy od realizacji obietnic

Nawet jeśli „Nowa Powstańców” będzie jeszcze ciągle tylko na papierze, za cztery lata osiedle Piastów, mimo sporej odległości od centrum, może być jednym z lepiej skomunikowanych rejonów Krakowa. Już teraz wzrost atrakcyjności tej części miasta można obserwować po rosnących cenach mieszkań i nowych inwestycjach. Wiele będzie zależeć również od tego, kiedy spełnią się obietnice budowy północnej obwodnicy miasta i budowy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, która pozwoli dojechać do os. Piastów krótszą trasą.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice