Otwarcie wiaduktu nad północną obwodnicą i zamknięcie drogi. Zmiany dla kierowców spod Krakowa

fot. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego poinformował o zmianach w Węgrzcach i Zalesiu od 27 marca.

Objazd placu budowy S52 północnej obwodnicy Krakowa w ciągu ul. B4 w Węgrzcach (droga powiatowa nr 2156K) w gminie Zielonki nie będzie już konieczny. W poniedziałek  po godz. 13:30 samochody o noności do 12 ton przejdą nowym wiaduktem nad budowaną drogą. Obowiązywało będzie  ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Również w poniedziałek po 10 zamknięta dla ruchu zostanie droga gminna w miejscowości Zalesie w gminie Iwanowice. Ruch skierowany będzie na objazd drogą powiatową nr 2148K, relacji Iwanowice Dworskie–Zalesie–Zerwana. Zmiana ta spowodowana jest budową drogi ekspresowej S7 Widoma–Kraków i będzie obowiązywała do odwołania.