„Otwarty i jawny” konkurs na nowego konserwatora zabytków

Jan Janczykowski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kto zastąpi Jana Janczykowskiego? Kandydaci mają czas do 14 września, by złożyć wymagane dokumenty. „Szczególna wartość zasobu kulturowego województwa małopolskiego wymaga wyjątkowej troski państwa i istotnego wzmocnienia funkcjonujących służb konserwatorskich” – czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kilka tygodni temu Magdalena Gawin, wiceminister kultury i Generalny Konserwator Zabytków skierowała do wojewody małopolskiego wniosek o odwołanie z funkcji Jana Janczykowskiego. Na jej decyzję wpłw miały przede wszystkim dwa błędy w Krakowie i Zakopanem. Wojewoda Piotr Ćwik podpisał wniosek w ubiegłym tygodniu, a we wtorek na stronie ministerstwa kultury znalazła się informacja o naborze na stanowisko.


CV i rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci mogą się zgłaszać do 14 września. Muszą posiadać polskie obywatelstwo oraz przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków i co najmniej pięcioletni staż pracy w tym zakresie. Niezbędna jest u nich także wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi. Nie może ich obciążać prawomocny wyrok za umyślne przestępstwo.

Osoby, które spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. „Po wyłonieniu najlepszego kandydata, Generalny Konserwator Zabytków występi z wnioskiem do wojewody małopolskiego o powołanie go na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” – głosi komunikat ministerstwa. Warunkiem jest jednak uzyskanie oceny końcowej powyżej 70 procent maksymalnej punktacji.

comments powered by Disqus