Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. Ruszają konsultacje społeczne

Krakowski Kazimierz fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

25 października ruszają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

W Krakowie powstanie kolejny park kulturowy. Kazimierz ze Stradomiem to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa.

Nowe zasady

Kazimierz i Stradom to także historia miejsca i spuścizna związana z procesami społecznymi oraz mieszaniem się wielu kultur, w tym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kultury żydowskiej.

- Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – informuje w komunikacie miasto.

W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane: otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15 (hala E), w terminach: 29 października oraz 5 i 9 listopada, w godz. 17.00–19.00, debata z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online, 19 listopada o godz. 18.00 i telefoniczne dyżury ekspertów (nr tel. 511 749 464), spacer badawczy w pierwszej połowie listopada. Mieszkańcy mogą również zgłaszać uwagi i wnioski za pomocą formularza konsultacyjnego.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto