Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. W projekcie nowe ograniczenia i zakazy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
30 marca Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu prezydenta Krakowa przedstawił projekt uchwały dot. utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Poinformowano w nim o proponowanych przepisach odnoszących się do kwestii szyldów, reklam, działalności ogródków gastronomicznych czy przewożenia osób tzw. meleksami.

Czy powstanie park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem? Podczas ostatniej sesji RMK zadecydowano, że projekt będzie rozpatrywany w dwóch czytaniach. Oznacza to, że uchwała zostanie podjęta prawdopodobnie dopiero w trakcie kolejnego posiedzenia. Jeśli radni będą na "tak", projekt wejdzie w życie 1 września.

Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem będzie trzecim, po Starym Mieście i Nowej Hucie, parkiem kulturowym w Krakowie. Jego cel to objęcie ochroną obszarów miasta szczególnie istotnych ze względów historycznych, kompozycyjnych i społecznych.

Powierzchnia i granice parku

Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem zostanie utworzony na terenie Kazimierza, Stradomia oraz części lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych i rzeki Wisły wraz z obszarem Placu na Groblach. Jego łączna powierzchnia to 141 h.

Granice parku Kazimierz ze Stradomiem przypominają kształtem smoka ze skrzydłami.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 25 października do 19 listopada 2021. Zawarto w nim zakazy i ograniczenia dotyczące m.in. funkcjonowania ogródków gastronomicznych, przewozu osób za pomocą tzw. meleksów czy kwestii szyldów oraz reklam.

Roboty budowlane i korzystanie z zabytków

W projekcie uchwały znalazł się zapis dotyczący zakazu instalowania anten, masztów i innych urządzeń technicznych na dachach oraz elewacjach w sposób widoczny z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej.

Zakaz ten dotyczy także instalowania urządzeń nagłaśniających oraz klimatyzujących. W przypadku szyldów i zadaszeń, muszą być one umieszczone tak, by nie przysłaniały detali architektonicznych.

Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele budynków muszą zadbać o to, by elewacje obiektów budowlanych od strony przestrzeni publicznej nie były oklejone plakatami bądź nie nosiły śladów uprzednio zainstalowanych tablic czy urządzeń reklamowych. Zapis ten nie dotyczy graffiti.

Ogródki gastronomiczne i food trucki

W projekcie uchwały uwzględniono również postulaty społeczności dotyczące ogródków gastronomicznych.

– Wprowadzamy ograniczenia godzin ich funkcjonowania, tj. od niedzieli do czwartku w godz. 6-22, natomiast od piątku do soboty oraz w dniach poprzedzających dzień wolny od pracy w godz. 6-24 – powiedział Tomasz Przybyło, kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych.

Właściciele będą zobligowani także do zabezpieczenia ogródków poza godzinami ich funkcjonowania.

Jeśli chodzi o food trucki, w projekcie przewidziano możliwość lokalizacji tylko dwóch food truckowni: na rogu ul. Wawrzyńca i Wąskiej oraz na rogu ul. Jakuba i Ciemnej. Godziny funkcjonowania mają być takie same, jak w ogródkach gastronomicznych.

Na terenie parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem będzie obowiązywał zakaz wystawiania i oferowania towarów przed budynkami. Wyjątek stanowią kwiaty, owoce, warzywa i książki.

W przypadku pomieszczeń stanowiących zaplecza aptek, lokali gastronomicznych, lokali z usługami medycznymi czy kosmetycznymi jako formę przeszklenia, dopuszcza się mleczną folię lub szybę.

– Możliwy będzie także handel obwoźny: obwarzankami krakowskimi, pamiątkami związanymi z Krakowem oraz wyłącznie na Bulwarach Wiślanych – artykułami spożywczymi, w tym przy użyciu mobilnych historycznych saturatorów – poinformował Tomasz Przybyło.

Określona liczba meleksów

Projekt uchwały zawiera także ograniczenia dotyczące przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych. Na terenie Kazimierza i Stradomia takie usługi świadczyć będzie maksymalnie 40 meleksów. Aby uzyskać identyfikator, należy wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez prezydenta miasta.

Reklamy, szyldy i imprezy plenerowe

W parkach miejskich będą mogły odbywać się imprezy, ale tylko te, które mają dla Krakowa znaczenie historyczne, kulturowe i wizerunkowe. Dopuszcza się także organizację targów, kiermaszów i giełd tematycznych.

W przypadku szyldów, lokale mogą umieścić tylko jedną tablicę informacyjną. W projekcie przewidziane są jednak wyjątki (podcienie na ul. Krakowskiej – 3 szyldy, więcej niż jedno wejście do budynku – 2 szyldy).

Projekt uchwały dotyczący utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem powinien wejść w życie 1 września. Natomiast ograniczenia i zakazy dla istniejących już obiektów będą mieć zastosowanie po upływie dodatkowych 12 miesięcy, czyli od 1 września 2023 roku.

Rozpoczęły się także prace na kolejnym parkiem kulturowym pod nazwą „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu planu ochrony dla parku.