Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym prawie antysmogowym

fot. Pixabay.com

1 lipca tego roku wchodzi w życie prawo, które ma ograniczyć używanie niskiej jakości paliw stałych w piecach i kotłowniach, które jeszcze zostały w Krakowie. Zapisy są przejściowe i będą obowiązywać do 31 sierpnia 2019 roku. Oto, co musisz wiedzieć, aby uniknąć kar za używanie nieodpowiedniego paliwa.

Tym można palić. Jeszcze przez dwa lata będzie można palić węglem oraz drewnem. Z tym, że opał musi spełniać normy: wartość opałowa nie może być mniejsza niż 26kJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 10%, zawartość siarki nie większa niż 0,8%, a wilgotność (dotyczy to tylko i wyłącznie drewna) nie większa niż 20%. Zakaz będzie dotyczył również paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%. Nie będzie można używać więc mułu, pyłów oraz flotokoncentratu.

Domagaj się dokumentów. Przy zakupie opału najlepiej jest poprosić sprzedawcę o dokument, który potwierdzi, że paliwo jest zgodne z obowiązującymi normami. Należy zachować paragon lub fakturę za zakupiony opał, aby okazać go w czasie kontroli strażnikowi miejskiemu.Będą kary. Strażnik miejski w przypadku stwierdzenia, że dana osoba nie posiada odpowiedniej jakości opału, będzie mógł pobrać próbkę i dostarczyć ją do certyfikowanego laboratorium w celu zbadania, czy dane paliwo spełnia normy. Jeśli tak jest, sprawa zostają zakończona. Jeśli pojawią się uchybienia sprawa zostaje skierowana do sądu. Maksymalna kara, jaką możemy zapłacić to 5 tys. złotych.

Cel uchwały sejmiku wojewódzkiego. Zdaniem miasta oraz większości radnych sejmiku planowane zmiany w prawie krajowym nie będą wystarczające i należy samemu uchwalić prawo, które ograniczy emisję pyłów. Nowe prawo ma zmniejszyć o 37% ilość pyłów PM 10 w atmosferze oraz o 50% obniżyć zawartość benzo(a)pirenu we wdychanym przez nas powietrzu

To nie walka z węglem.
Nowe prawo nie będzie dotyczyło elektrowni i elektrociepłowni. Tam energia jest wytwarzana w „czystych warunkach”.

comments powered by Disqus