Pierwsze zmiany w związku z budową północnej obwodnicy

fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że to jeszcze nie rozpoczęcie budowy. Trudno jednak nie docenić faktu, że na węźle Modlnica, z którym będzie się łączyła nowa droga, pojawiło się w piątek nowe oznakowanie.

W piątek na węźle Modlnica drogowcy ustawiali oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu. – Zmiana wynika z planowanego przez wykonawcę utworzenia placu gromadzenia kruszywa dla potrzeb budowy dróg technologicznych inwestycji S52 Północnej Obwodnicy Krakowa – informuje Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału GDDKiA.

Na węźle Modlnica pojawiły się znaki ostrzegawcze i informujące o wyjeździe pojazdów z placu budowy. – Nie jest to jeszcze budowa obwodnicy. Dla tej inwestycji trwa procedura wydawania decyzji na realizację. Wniosek o jej wydanie decyzji został złożony 2 stycznia – precyzuje Iwona Mikrut.

Wprowadzone oznakowanie dotyczy tymczasowego dojazdu dla pojazdów, które przygotują plac i będą dowozić na skład kruszywo. Będzie tu przygotowany skład kruszywa potrzebnego do budowy dróg technologicznych. Drogami technologicznymi natomiast będą się przemieszczały pojazdy budowy w trakcie realizacji inwestycji, ale dopiero po wydaniu decyzji ZRID przez wojewodę.

Wprowadzone zmiany organizacji ruchu potrwają do sierpnia 2023 roku.

comments powered by Disqus