Pierwszy taki rok: więcej ślubów cywilnych niż konkordatowych. 45 małżeństw polsko-ukraińskich

fot. pixabay.com
Pandemia spowodowała, że mniej par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. Dane krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego wskazują spadek o 569 ślubów niż w roku 2019.
1437 ślubów cywilnych i 1277 konkordatowych – tak wygląda miniony rok w statystykach USC. To łącznie o 569 ślubów mniej niż rok wcześniej. W ślubach cywilnych zanotowano spadek o 121, a konkordatowych – o 448.

Ubiegły rok w Krakowie przyniósł też 191 związków małżeńskich, które Polacy zawierali z obywatelami 78 innych państw. Wśród małżeństw mieszanych najwięcej było ślubów polsko-ukraińskich (45). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Wielka Brytania i Włochy (po 16). Potem Węgry (9), Turcja (8), Hiszpania (7) i Francja (6). Cudzoziemcy reprezentowali każdy kontynent: Azję (Indie, Wietnam, Indonezja czy Japonia), Amerykę Północną (Stany Zjednoczone), Amerykę Południową (Peru, Wenezuela i Chile), Afrykę (Angola, Ghana czy Tunezja) i Australię (Australia). 

W 2020 roku obywatele wszystkich państw graniczących z Polską zostali współpartnerami Polek/Polaków. Zawarto też 10 związków między cudzoziemcami. 

comments powered by Disqus