Poczta odpowiada na zarzuty miasta w sprawie pieniędzy z parkometrów

Parkometr fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Poczta Polska odniosła się do zarzutu sformułowanego przez miasto w komunikacie dotyczącym nieprawidłowości w spółce Miejska Infrastruktura. Zastrzega, że nie ma nic wspólnego z brakami w kasie spółki.

W poniedziałek miasto poinformowało o zawiadomieniu do prokuratury w sprawie spółki Miejska Infrastruktura. Chodziło o sprawdzenie informacji dotyczących możliwego przywłaszczenia przez pracownika spółki pieniędzy pochodzących z opłat za parkowanie (pisaliśmy o tym TUTAJ).

W komunikacie znalazła się też informacja, że „do zaistniałej sytuacji przyczyniły się również przypadki niestaranności w sporządzaniu i przekazywaniu dokumentacji przez Pocztę Polską SA, która odpowiadała za konwój i przeliczenie środków pieniężnych pochodzących z parkometrów”.

Wcześniej nie było uwag

Do tych zarzutów odniosła się rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwek. Jak mówi, usługi na rzecz Miejskiej Infrastruktury poczta świadczy od 2015 roku, a dopiero we wrześniu 2018 roku otrzymała pierwszy sygnał o przypadkach nieprawidłowości w sporządzaniu i przekazywaniu dokumentacji rozliczeniowej.

– Na zgłoszone uwagi reagowaliśmy na bieżąco. Również różnice kasowe stwierdzone w kasetach z parkometrów nie budziły wątpliwości i nie były kwestionowane przez MI – podkreśla przedstawicielka Poczty Polskiej.

Bez związku z brakami w kasie

Odbiór kaset z parkometrów odbywa się za każdym razem w obecności pracownika Miejskiej Infrastruktury. Bilon jest przeliczany w specjalnych pomieszczeniach pod stałym nadzorem monitoringu.

Poczta Polska podkreśla, że nie ma nic wspólnego z faktem stwierdzenia braków w kasie spółki parkingowej. – Wskazane w komunikacie nieprawidłowości w naszej ocenie nie w żaden sposób nie przyczyniły się do niedoborów wykazanych w trakcie kontroli, która miała miejsce w MI. Wnioski z kontroli są nam znane tylko w zakresie, w jakim zostały upublicznione. Zamierzamy rozmawiać z klientem na temat dalszej realizacji usługi tak, aby jej wykonanie nie budziło zastrzeżeń – zapowiada Justyna Siwek.

comments powered by Disqus